img_9228

Nu är det dags för nästa generation att ta över missionen.

”Det mäktigaste som finns är när kärleken får konsekvenser så att man gör något”, säger pastor Christofer Öhrvall.

Som ungdomspastor möter han ofta unga människor som funderar över sin tro och sin kallelse. Inte sällan finns funderingar av slaget ”jag tycker inte tron fungerar”. Christofer Öhrvall brukar då fråga ”Hur många icke-kristna vänner har du? Hur många delar du din tro med som ännu inte tror?”

”Den kristna tron fungerar först när den möter världen. Det är då tron får en riktning och en konsekvens. När du bjudit med en kompis blir predikan mer intressant och bönen mer intensiv. Det är då tron växer. Då blir det på riktigt”, säger han.

Samma sak gäller med mission. När missionen bara blir en teori, kan den upplevas som mossig och tråkig. Men när det blir en verklighet och man själv varit med om att vara ute och dela sin tro, då lyfter det.

”Trons bränsle är verklig kontakt med människor som ännu inte tror”, säger Christofer Öhrvall.

Han liknar att bli troende vid att få ett liftkort och tillgång till ett helt liftsystem. Själva liftkortet i sig är bara början. Det är först när man börjar ge sig upp i backarna och åka utför som det händer något.

”Mission blir spännande när det blir min angelägenhet. Du kan få vara med om något som är större. Du är kallad att lyfta blicken – kanske även geografiskt”, säger Christofer Öhrvall.

Christofer Öhrvall tänkte själv länge att det här med mission var något som var avlägset från honom, att mission var något som andra gjorde någon annanstans. Nu har han insett att alla kristna är en del av missionen.

”Ingen av oss bor i Gallilleen, utan det är ett resultat av mission att vi alla har fått tron förda till oss på olika sätt. Hade vi inte haft människor som sagt ja till kallelsen, hade inte evangeliet spridit sig”, säger Christofer Öhrvall.

Idag finns ett glapp mellan de generationer som var ute på fältet som missionärer och de unga som förväntas ta över stafettpinnen.

”I grunden har vi alla en kallelse från Gud. Ungdomsgenerationen behöver vakna upp för att ´nu är det jag, nu är det vi´. Jag tror att alla har förmågan att brinna. Frågan vi ska ställa är ’vad brinner du för?’. Inte säga: ’Brinn för det här’. Då kommer någon upptäcka att hjärtat går igång på sportmission, men inte Afrika. En annan är inte alls intresserad av sport, men att sända radio över nationsgränser får hjärtat att slå frivolt”, säger Christofer Öhrvall.

Själv upptäckte han för något år sedan att han kunde använda sin passion för att grilla till att nå ut till fler genom ”Grillmästarna” i TV4.

”Grillningen är en stämningshöjare och en ‘icebreaker’ och jag har använt den plattformen för att nå ut med evangelium”, säger Christofer Öhrvall.

Nu i höst slutar han sin tjänst som ungdomspastor i Filadelfiakyrkan. Tiden kommer han främst spendera med sina barn. Han kommer också att fördjupa sina teologiska kunskaper och läsa grekiska på halvtid och resa runt i församlingar för att inspirera unga till att låta tron få konsekvenser.

”Helt avgörande för att unga ska ta steget för mission är att de själva får se och upptäcka. Här är det viktigt att församlingarna är med och stöttar ekonomiskt. Våra missionsråd runt om i landet bör ha i åtanke vad man vill så, vilka man vill ska brinna. I ledarskapet bör det märkas att man satsar på nästa generation”, säger Christofer Öhrvall.

Orsaken till att missionsintresset inte har föryngrats står inte att finna i att intresset svalnat, utan att det inte funnits möjligheter att ta vid, tror Christofer Öhrvall. Det har varit samma personer som brunnit, men inte någon möjlighet för någon annan att ta över facklan.

Så finns det lysande undantag.

”Den gemensamma nämnaren för dem är att det finns någon som sett, någon som givit och skapat en chans och trott på personen. Vi som ledare behöver göra det i större utsträckning. Som en del i det är det viktigt att stötta ekonomiskt”, säger Christofer Öhrvall.

En annan sak är att lyfta fram missionärer som kan berätta om vad som händer i den kristna människans liv för att få en tro som fungerar och ge unga möjligheten att själva upptäcka vad det gör med dem.

”Ibras fokus på evangelisation är så viktigt. Självklart ska vi som kristna möta alla människors behov. Det ska göra ont i oss för att en tiggare ska få mat. Men det yttersta behovet som varje människa har är Jesus”, säger Christofer Öhrvall.

Han menar att Jesus vänder på behovstrappan.

”När den lame mannen blir nedhissad genom taket, är det hans synder Jesus förlåter först. Sen uppmanar han honom att ta sin säng och gå. Det är först när dina synder är förlåtna som du får en försonad relation med Gud. Med det sagt är det också viktigt att göra en skillnad praktiskt”, säger Christofer Öhrvall.

Dagens generation är mer än någonsin beredda på att gå in i ett missionärsarbete som IBRA som satsar på media.

”Dagens generation är uppväxta med att göra egna poddar, bloggar och använda sociala medier. Generationen som är nu kan göra en uppväxling för att alla folk ska bli nådda”, säger Christofer Öhrvall.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.