Muslimska brödraskapet antas ligga bakom intrånget på IBRAs största Facebook-sida med över 200 000 följare tidigare i år.
Facebooksidan är en betydelsefull kommunikationslänk med Radio Samas lyssnare i Egypten.

Det är lättare att få kontakt med människor i Mellanöstern genom Facebook, eftersom folk känner sig mer anonyma.
”Innan sociala medier var det än betydligt längre process att bygga relationer. Nu kan vi få en kontakt på Facebook som vi träffar samma dag och ser komma till tro samma dag. Det har en enorm genomslagskraft”, säger Oskar Lindén, IBRAs produktionsansvarige på Cypernkontoret.

Kaparna fyllde sidan med budskap som inte alls rimmade med intentionerna IBRA har med sidan. Nu har IBRA återtagit kontrollen och ordningen är återställd. 8 000 följare har lämnat sidan under kapningen.
”Men vi kommer snart att ta igen det”, säger Oskar Lindén.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.