Trots extrem torka och brist på vatten döps sex unga människor till Kristus mitt framför våra ögon i en by söder om Malis huvudstad Bamako. I kyrkans dopgrav har man fått ihop några decimeter djupt vatten och dopkandidaterna  tvingas ställa sig på knä för att pastor Paul ska lyckas doppa dem helt i den knappt halvfyllda dopgraven.

 

Men glädjen är det inget fel på, trots att fem av de sex nydöpta har muslimsk bakgrund och därmed kan förvänta sig trakasserier och kanske förföljelse på grund av sin nyvunna, kristna tro.

  • Jag har beslutat att följa Jesus, sjunger de med inlevelse på stamspråket Bambara när de kommer upp ur dopgraven i den lilla lerkyrkan på landsbygden.

Vi åker runt i byarna runtomkring tillsammans med pastor Paul, som just förrättat dopet i den tryckande värmen – mitt under torrperioden i Mali. I tre av byarna, som vi besöker, finns små kyrkor där nybildade församlingar har sina möten. Ingen av de här församlingarna har mött hårdnackat motstånd från den muslimska majoriteten.

  • Den mest positiva reaktionen möter vi i en by, som ligger cirka sju mil från ”centralorten” där pastor Paul bor och verkar.

Här tas vi emot av en byhövding som samtidigt är muslimsk ledare. Han är vänlig och har en avspänd relation till den lilla kristna församlingen och dess 30 medlemmar. När vi kommer på besök ber han en välsignelsebön till Allah för oss. Som bevis på sin uppskattning överlämnar han därefter en livs levande tupp till gästerna från Sverige!

  • I en närbelägen by har muslimerna ställt krav på den kristna gruppen, som bildats ganska nyligen. De har förklarat att de inte vill ha någon ”kyrka” i sin by vid sidan om moskén. Däremot får de gärna kalla sin byggnad för ett ”bönhus”. För den lokale pastorn är det inget problem.
  • Människor här kommer till tro på Jesus. Två av de sex nydöpta kommer härifrån. Vi har aktiva bibelgrupper här och jag tror att vi snart kommer att fördubbla medlemsantalet i vår grupp. Då ska vi bygga en större lokal, även om vi inte får kalla det kyrka, säger den lokale pastorn Solama.
  • I den tredje byn som vi besöker möter vi en kristen man, som flyttade dit för några år sedan. Först blev han motarbetad av muslimerna i byn, men med stöd från pastor Paul – som redan var känd i byn från radiosändningarna – kunde församlingen bildas.

Idag har församlingen en liten kyrka, som invigdes 2015. Flera kristna har flyttat till den här byn och muslimerna har nu en mer positiv inställning. Fler invånare innebär nämligen att byn utvecklas rent ekonomiskt och det är viktigare än konfrontation med kristna.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.