war-929109_640

Förföljelse har funnits sedan tidernas begynnelse. Så det som händer nu över hela världen borde inte förvåna oss. Efter att ha arbetat tio år i Bangladesh (där 90 procent är muslimer), förstod jag att förföljelse av kristna kan ta sig flera olika uttryck och att Gud tillåter dessa olika händelser för att det ska bli något vi kan växa av. Att presentera Jesus var helst man befinner sig och göra alla folk till lärjungar är den största meningen med att vara kristen. Tidens slut närmar sig och eftersom vi bär namnet Kristus blir fienden alltmer rasande och försöker förstöra de troende. Jesus (Matteus 5:10-12), Paulus (2 Tim 3:12) och Petrus (1 Pet 4:12-19) talade upprepade gånger om att förföljelse kommer att vara det normala för en kristen. Den som har överlämnat sitt liv till Jesus och är aktiv med att dela de Goda Nyheterna kommer bli förföljd.

Det ligger alltså i sakens natur att den som vill acceptera det stora åtagandet som det innebär att leva ett gudfruktigt liv kommer att bli förföljd. Jag har inte upplevt personlig förföljelse på fältet, men utkämpat desto fler strider med mig själv. Fienden har attackerat mig med negativa tankar som kunde ha förstört mig alldeles. Men tack vare Jesus som vann seger över det onda, upplevde jag verkligen sanningen som förmedlas i versen 2 Kor 10:5. Hur som helst, före detta muslimer och pastorer får hantera ett större lidande. Allt mellan att bli hotad med svärd till att bli fråntagen sitt jobb, tvingas till fly från sitt land och till och med nekas mat. Förföljelse inte inte dåligt, det stärker vår tro och drar oss närmare Gud och Guds ära sprids vida omkring i världen. (Apg 8:1)

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.