onådda folk, saknar access till evangeliet,

När Ibra startade 1955 var radion den självklara samlingspunkten i hemmen. Sedan kom TV-sändningarna och i slutet på 1990-talet tog internetanvändningen fart på allvar, vilket skapade helt nya möjligheter att kommunicera på distans i realtid.

IBRA har alltid följt samtidens tekniska utveckling och utnyttjat de medier som finns. Trots det finns det människor som ännu inte fått höra om Jesus, vi kallar dem onådda.

Att kommunicera på distans kräver uppkoppling – eller för att använda ett annat uttryck – att du har access. Vissa grupper i samhället saknar fortfarande uppkoppling och vissa grupper lever på platser där de inte nåtts av budskapet om Jesus. Det innebär i praktiken att de inte har tillgång till evangeliet på sitt eget språk eller geografiskt lever åtskilda från kristna influenser. De saknar kontakt med kristna som talar deras språk och som kan berätta för dem att det finns en Gud som älskar dem så mycket att han lät sin son dö på korset – för deras skull.

Ungefär 6 847 av jordens totalt 16562 folkgrupper är idag onådda och vi kan konstatera att kristna organisationer och församlingar idag bara använder 2-3 procent av sin totala budget för att nå ut med budskapet till dessa grupper.

Världen behöver Jesus. Det kan vi enkelt konstatera genom att följa med i nyhetsflödet under en dag.

Men det finns samtidigt glädjeämnen och vi kan vara tacksamma över de fantastiska saker som händer när vi ger människor access till Guds ord.

Vi har fått färska rapporter från Östafrika där en enda IBRA-medarbetare startat åtta Bibelupptäckargrupper. I de grupperna är det tjugosju som knoppat av nya grupper. Utifrån avknoppningarna har det startats ytterligare grupper!

På bara ett år har 42 nya bibelupptäckargrupper startats med totalt 280 personer. Av dem är det 197 som bekänt Jesus som frälsare och 54 som har blivit döpta. De allra flesta av dessa har muslimsk bakgrund.

Nu vill ytterligare 30 starta nya bibelupptäckargrupper.

Allt detta är sprunget från bara en person som givit andra access till evangelium.

En person! Ett år!

Och överallt finns det fler människor som Gud förberett.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.