Kärnan av Guds väsen är kärlek, nåd och förlåtelse. Ska vi vara lärjungar behöver det väsendet ta form i våra liv också.
-Vi kan inte acceptera att det i kristna kretsar talas illa om muslimer. Vi får försöka stoppa det som är orättfärdigt och skilja på sak och person, säger Jan-Erik Nyman, regionledare för Östafrika.

Även de som nämns som de främsta i Bibeln gjorde fel och mänskligt sett oförlåtliga saker. Först i mötet med Guds nåd och förlåtelse kunde de bli de starka förebilder de är för oss.
Det menar Jan-Erik Nyman som under större delen av sitt liv arbetat som missionär.
-Det kan vara en svår kamp att förlåta. Inte minst när det är onda saker som drabbar oskyldiga. Jag måste påminna mig om att jag inte kan hata en människa som är Guds ögonsten, säger han.

Praktisera förlåtelsen fullt ut
Jan-Erik och hans fru Hanna bestämde sig redan från början att de skulle praktisera förlåtelsen fullt ut; både i sina privata liv och i sitt yrkesutövande. Det löftet har satts på prov många gånger.
-Den afrikanska kulturen skiljer sig från den svenska på det sättet att det är viktigare att behålla ansiktet och upprätthålla sina positioner än att det ska vara rätt, säger Jan-Erik Nyman.
Många gånger har det lett till frustrationer och ilska – innan han har besinnat sig och påmint sig om löftet om förlåtelse.

Förlåtelsen gör dig fri
-Motsatsen leder till bitterhet och misstänksamhet. När hatet och frustrationen styr, reagerar man irrationellt. Jag ser det runt mig hela tiden. Förlåtelsen ger helt andra och friare relationer.
Nu efter ett helt arbetsliv kan han med handen på hjärtat säga att han kunnat förlåta, såväl stort som smått.
-Jag har ingen jag bär agg emot eller har problem med, säger han.
Hur har du klarat det?
-Förlåtelsen är inte en känslohandling, utan en viljehandling. Även om jag vet att jag har rätt i sak, så behöver jag vila i att allt ligger i Guds hand. När reson inte hjälper, får jag bara lov att visa respekt och kärlek och be Gud om hjälp.
Ska man bara acceptera när någon gör fel?
-En person är ofta förblindad och ser inte hur fel de gör. Där tror jag vi är präglade av vår kultur. Vi kräver att rättvisa ska skipas och kräver det snabbt. Men vi måste lita på att Gud bearbetar människors hjärtan, säger Jan-Erik.
I Guds perspektiv blir alla förlåtna, även dem som inte kan göra rätt för sig.
-Se bara på rövaren som dog på korset bredvid Jesus. Han blev lovad att komma till paradiset redan samma eftermiddag, säger Jan-Erik.

 

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.