FOTO: crossmap.com

FOTO: crossmap.com

Förföljelsen av kristna har ökat i delar av Asien, Latinamerika och snabbast i Afrika söder om Sahara. Graden av förföljelse i världen har också ökat, inte i första hand på grund av ökat våld, utan på grund av ökad kulturell marginalisering enligt Open Doors.

Världens största demokrati
I Indien kan man attackera kristna utan att få straff. De har valt en hinduisk extremist till premiärminister som redan före han blev vald uttryckt sin negativa inställning till kristna.

Islamisk extremism
Jihadistgrupper som med list och våld försöker ta över samhällen och kulturer. Två globala centra för Islamisk extremism är arabiska Mellanöstern och Afrika söder om Sahara. Detta är den vanligaste anledningen till förföljelse av kristna. Förbud mot konvertiter, slöjtvång för kvinnor och krav på att fasta under ramadan är några effekter av islamisk extremism.

Diktatorisk paranoia
Ledarna försöker kontrollera hur religionen utövas. Kommunistiskt förtryck Religion är en skam för familjen och ett förräderi mot samhället. Islamiska Staten Förutom i Irak och Syrien finns det IS-celler som antingen är sovande eller aktiva i åtskilliga länder som Jordanien, Libanon, Västbanken och Gaza. Det har höjt rädslan hos lokala grupper av kristna. Det finns en farhåga att de jihadister som åker iväg för att kriga kommer tillbaka med ett hat mot kristna och att det i förlängningen leder till ökat hat där kristna tidigare varit accepterade.

Religiös arrogans
Man tillåter inte någon annan religion än Islam eller tillåter bara etniska kristna att utöva sin religion. Exempel på det är Iran som bara tillåter armenier och assyrier att vara kristna. Organiserad brottslighet I Latinamerika, till exempel, hamnar kristna i korselden mellan organiserad brottslighet, stammotsättningar, diktatorisk paranoia och ökande sekulär intolerans. När kristna står för sin rätt, utsätts de för obarmhärtigt våld.

Organiserad korruption
Det blir allt vanligare att kristna får betala ett högt ekonomiskt pris för sin tro på Kristus. Kristna kidnappas av ekonomiska, politiska eller ideologiska motiv.

Anarki
I länder som Somalia och Libyen, utan något upprätthållande av lagar och ordning, är det lätt att landet faller i händerna på islamistiska grupper och kriminella gäng.

Social kontroll
Våldsdåd får alltid de största rubrikerna, men enligt vår erfarenhet är uteslutning ur familjen, förlusten av arbete eller till och med uteslutning ur en församlingsgemenskap mer förödande för en kristen, framför allt för en nyomvänd.

Stammotsättningar
Riktat våld mot familjen, klanen från militären eller regeringen om det upptäcks att de är kristna.

Positiva trender
Västländers regeringar tar allt mer hjälp av religiösa samfund för att arbeta mot extremism. Myndigheter och regeringar har en ny öppenhet och en törst efter information från kristna som arbetar i dessa regioner.

KÄLLA: Open Doors, World Watch List

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.