dandelion-445228

Vad får lärjungarörelser att växa? Flera saker bidrar, visar en aktuell undersökning. Men den tydligaste gemensamma nämnaren för framgång är ett aktivt bönearbete. Vem drömmer inte om framgång? Ta nästan vilken verksamhet som helst, och svaret kommer att vara detsamma: Ja, vill vill ha framgång, se utveckling och expansion. Vad innebär då framgång för Guds rike? Jesus summerade som det viktigaste att älska Gud, älska människor och göra lärjungar.
Dessa tre områden borde alltså vara avgörande när vi mäter framgången för Guds rike. Ibra, som varit en del av mitt liv sedan ungdomsåren, har gett sig ut på en spännande resa för att kombinera det bästa av medias möjligheter med det bästa av vad andra lärjungarörelser gör utan media. Vi anar en stor multiplikationsmöjlighet.

När David och Paul Watson inom City Teams nätverk av växande lärjungarörelser granskat de som har störst framgång, har det visat sig att levande och aktivt bönearbete är det gemensamma särdraget. Individerna ber, och framförallt kommer de samman i nätverk som ber målmedvetet och strategiskt. Det ger expansion. Att be och mobilisera för bön är det första steget i den så kallade lärjungaresan. Bön handlar inte bara om att presentera en lång önskelista för Gud, ungefär som barnen gör för tomten inför julen. Det handlar mycket mer om att umgås med Gud – för att se samma saker som han ser, och för att förflytta sig själv dit Gud är på gång för att göra något. Lite som att fotbolls-spelarna måste se var de ska befinna på planen i ett givet ögonblick för att kunna ta emot passningen och göra mål.

I Lukasevangeliets tionde kapitel kan man läsa om hur Jesus uppmanar lärjungarna som han skickar ut att be om skördearbetare, därför att skörden är så stor. Gud vill att vi ska se en stor skörd! En konkret sak som jag själv börjat använda är en 30-dagars bönelista. Varje dag ber jag för en person som är, eller är på väg att bli, en lärjungaskapare. Kanske tar jag kontakt och frågar om jag ska be för något speciellt. Att be för någon hjälper både mig och den jag ber för att höra Guds röst, så att vi förflyttar oss till rätt plats i rätt tid. Tänk om alla dem jag ber för också hade 30 skördearbetare som de bad för! Tänk om du också skulle ha 30 du ber för, vilken lärjungarörelse det skulle kunna bli!

Veckans böneämnen

* Bangkok är en nyckelstad med cirka 15 miljoner innevånare. En väldigt stor andel är unga. Många är studenter, som kommer att bli morgondagens ledare i Thailand och regionen. Be att försöken att skapa lärjungarörelser bland studenter lyckas väl!

* I Sverige tar vi just nu emot väldig många flyktingar som inte känner Jesus som Guds son och världens frälsare. Be om lärjungaskapare som bryr sig om flyktingarna på din ort!

* Världen står inför omvälvande förändringar som kommer att ställa mycket på ända. Be om aktivt bönearbete i varje kyrka i vårt land, bön som engagerar alla åldrar, så att vi tillsammans är redo när Gud andes vind drar över Sverige!

FOTNOT: Fredagsbönen är ett samarbete mellan IBRA och tidningen Världen idag.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.