bangkok-265036-2

Jag öppnar dörren och kliver ut på gatan. Omedelbart konfronteras jag med ett myller av människor. Gata upp och gata ned, så långt ögat når, ser jag bilar och människor. Det är varmt och fuktigt, och luften är fylld av ljud och lukter.

Inte långt ifrån mig sitter en hemlös på trottoaren och tigger. Högt upp på hustaken blinkar olika neonskyltar ut sina budskap med uppmaningen att köpa det senaste modeplagget eller den senaste mobiltelefonen.

De flesta människor jag ser är väldigt unga. Alla verkar ha bråttom. Många bär på sina smarta telefoner medan de tränger sig fram i folkmassan. Luften surrar av olika språk.

Där ute på gatan förstärks min längtan att få se våra storstäder förvandlade av evangeliet. Jag går omkring i centrala Kairo, men det skulle lika gärna kunna vara Nairobi, Tokyo, Bangkok, Jakarta eller någon annan av världens snabbt växande städer. De utgör en av vår tids viktigaste missionsutmaningar.

En allt större del av världens befolkning bor i storstäder. 2008 passerade antalet boende i storstäder 50 procent av jordens befolkning. Den siffran beräknas nå 70 procent år 2050.

I samma takt flyttar också världens onådda folk till städerna. När vi tänker onådda folk har vi traditionellt sett framför oss isolerade folkgrupper i landsbygdsmiljö. Men nu flyttar de onådda folken till städerna i jakten på arbete och ett bättre liv.

Eftersom vårt uppdrag är att göra alla folk till lärjungar så blir storstäder strategiskt viktiga när vi vill nå de onådda folken. Och det som sker i storstäderna påverkar hela landet. Här finns rika trendsättare, klädda i det senaste modet, blandat med de allra fattigaste. Olika kulturer, språk och samhällsskikt smälter samman i en global storstadsmiljö.

Om evangeliet kan planteras och multipliceras i dessa städer, så kommer hela nationer att påverkas. Här möter vi en global ungdomskultur som gör att yngre generationer ser likadana ut och beter sig ganska lika, oavsett om man bor i Kairo eller Bangkok. Användningen av media är utbrett, och även om man knappt har mat för dagen så äger man en mobiltelefon av senaste snitt.

Möjligheterna att nå människor i dessa miljöer har aldrig varit större. Vi behöver hitta nya sätt att göra evangeliet tillgängligt och trovärdigt för en ung storstadsgeneration. En växande och multiplicerande församling kan förändra världens städer.

Var med och be för världens storstäder ute på våra missionsfält, och för våra svenska städer.

 

Aktuella böneämnen:

* Be att individer och församlingar i Sverige får upp ögonen för mission i storstäder, och börja be konkret för någon eller några städer.

* Be att Gud kallar människor att flytta till städer för att vara med att göra lärjungar och plantera församlingar.

* Be att vi får se både nya församlingar och starkt växande församlingar i Sveriges alla städer, församlingar av olika typer och med olika strategier.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.