rosary-699619

Närmare två tusen år efter att Jesus dog och uppstod har budskapet ännu inte nått alla folkgrupper i vår värld. Vi behöver be och arbeta målmedvetet för att uppnå det målet.

Det finns olika definitioner av ”minst nådda” (Least Reached) och olika sätt att räkna antalet folkgrupper i världen, men vi kan ändå lätt identifiera ett par konkreta behov.

Bibeln behöver översättas till språk den hittills inte funnits på, och församlingar behöver planteras där det inte existerar några kyrkor i dagsläget. Evangeliet måste spridas i områden och bland folkgrupper som ännu inte har tillgång till de goda nyheterna.

Vi talar alltså om pionjärmission, om banbrytande arbete. Paulus satte en ära i att gå dit ingen gått och berätta för dem som inte hört (Romarbrevet 15:19-21). Det behövs många sådana missionärer idag. Och de behöver i sin tur understödjare och förebedjare, så att de kan fullgöra sitt uppdrag.

Matteus 24:14 talar om att evangeliet ska förkunnas till ett vittnesbörd för alla folk, och för alla etniska grupper. Sedan ska slutet komma. Detta är en profetisk aspekt av pionjärmission. Vi får vara med och bereda väg för Jesu andra tillkommelse.

En av de regioner som har förhållandevis få evangeliskt kristna och många olika etniska grupper är Sahel i Västafrika. De fransktalande länderna från Senegal i väster till Tchad i öster har stora behov. Inte minst i Mali och Niger.

I Sahel har islam dominerat i tusen år, och fortfarande saknas bibelöversättningar på många av språken i regionen. Det finns 15 stora folkgrupper i Sahel med miljontals människor i varje grupp, där ytterst få är evangeliskt kristna (mindre än 1%). Och i många mindre grupper känner vi knappast till några troende alls.

Här vill vi – och kan vi – göra mer för att nå ut med de goda nyheterna om Jesus. Det är möjligt via media. Målet är att se församlingsrörelser växa fram, som i sin tur kan bära evangeliet vidare.

BÖNEÄMNEN:

* Mali är ett land med flera stora folkgrupper som räknas bland de minst nådda. Tuaregerna i norra delen av landet är en av dem. Be att evangeliet ska spridas effektivt på deras språk tamajeq, speciellt i städerna Timbuktu, Gao och Kidal (samt Agadez i Niger). Be om multiplicerande församlingar bland tuareger. (eller församlingar som planterar församlingar)

* I området runt Tchadsjön lever andra muslimska folkgrupper, bland andra kanuri, som är cirka 7 miljoner totalt. De förknippas ofta med terrorgruppen Boko Haram. Be om fler evangeliskt troende radioproducenter för kanuri, och att en programserie (26 program) om upptäckarbibelstudier (DBS) ska kunna produceras och sändas under 2016..

* Wolof är den största folkgruppen i Senegal med ungefär fem miljoner människor, och deras språk är det mest talade i landet. Be att wolof ska öppna sig för evangeliet och att många vi ska kunna
höra att många av dem tagit emot Jesus. Be också att vi ska få se rörelser av nya lärjungar i den inflytelserika, växande staden Dakar.

FOTNOT: Fredagsbönen görs i samarbete med tidningen Världen idag. Texten publiceras även i tidningen.

fogge
[fblike]

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.