nairobi-109492_640

Skandinavisk mission var verksam i Östafrika redan på tidigt 1900-tal. Arbetet resulterade i stora och kraftfulla församlingsrörelser, men gjordes aldrig färdigt.

För ungefär 20 år sedan beslutade de flesta missioner att de skulle minska insatserna i regionen. Man ansåg att jobbet var gjort och målet nått.

Men precis som det är med ett nybyggt hus där man flyttat in utan att de sista listerna är på plats, eller något annat är ogjort som ska ”göras senare”, så är det också med swahilikusten. Vi har blivit hemmablinda och ser inte allt ogjort arbete. De lokala församlingarna och de skandinaviska samarbetskyrkorna tycks ha glömt att det längs swahilikusten bor mellan 30 och 40 miljoner muslimer som ännu inte nåtts av evangeliet.

Med swahilikusten menas Afrikas östkust från Somalia, genom Kenya och Tanzania och norra delen av Mocambique. Hit tog arabiska handelsmän med sig islam redan då denna religion var ny. Den spreds effektivt via karavanstråken längs kusten och inåt landet. Starka muslimska fästen visar än i dag var dåtidens handelsvägar gick

En nyligen genomförd undersökning bland 300 församlingar längs swahilikusten visar att kyrkorna nästan helt saknar en vision och en strategi för att nå den lokala muslimska befolkningen. I dessa församlingar kommer endast två procent av medlemmarna från muslimsk bakgrund, trots att 80-98 procent av lokalbefolkningen är muslimer.

En intensiv radikalisering av islam pågår nu längs swahilikusten. Inser vi det allvarliga läget? Är vi beredda att möta dessa vänner med Kristi kärlek? Vill vi hjälpa dem att upptäcka sanningen om Jesus Kristus, så att de kan bli hans lärjungar och i sin tur göra andra till Jesu efterföljare?

Skandinaviska kyrkor och Ibra har tillsammans med systerkyrkor längs swahilikusten beslutat att sätta speciellt fokus på områdets missionsbehov. Arbetet har påbörjats, bland annat genom att församlingsplanterare tränas i principerna för ”Disciple Making Movements” (lärjungaskapande rörelser). Speciella team producerar program som redan givit resultat i form av ett antal bibelupptäckargrupper bland muslimer.

Tillsammans kan vi fullborda husbygget. Det sker genom att vi beslutar oss att nå de onådda i Östafrika med evangelium. Arbetet måste göras klart. Nu.

Böneämnen:

* Församlingsplanterare som just nu utbildas i Tanzania kommer att följa upp de kontakter som skapas genom Ibras program. Be att rätt personer utbildas, och att det finns minst 100 bibelupptäckargrupper i området före utgången av 2016.

* IBRA och den lokala partnern Habari Maalum producerar program riktade till onådda grupper längs swahilikusten. Be om sändningsmöjligheter på ytterligare 10 lokala FM-stationer.

* I Somalia finns endast några få mindre grupper av evangeliskt troende. I öriket Comorerna är 0,2 procent evangeliskt kristna, varav de allra flesta är inflyttade. Be om nyckelpersoner som kan starta en lärjungarörelse i denna del av Östafrika, där evangeliet har svagast fotfäste.

FOTNOT: Artikeln publiceras i samarbete med tidningen ”Världen idag” och kan idag (fredag) läsas i tidningen.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.