Församlingen, Jesus, Fredagsbönen

Guds verktyg för att presentera evangeliet för varje människa och förvandla samhällen är församlingen. Kraften i den lokala församlingen, i all dess svaghet och brist, kan aldrig överskattas.

När Jesus vandrade på jorden talade han mer om Guds rike än något annat (Mark 1:15). Uppdraget att introducera Guds rike har getts till alla oss som genom personlig omvändelse och tro på Jesus tillhör detta rike.

Att vara en lärjunge innebär att vara en aktiv efterföljare till Jesus. Vi är kallade att leva våra liv så att andra upptäcker honom och det liv han erbjuder varje människa.

Det livet och uppdraget har vi inte bara fått som enskilda individer, utan Gud har satt in oss i en relation till andra efterföljare. I Bibelns undervisning framträder församlingen, inte bara den universella utan också den lokala, som Guds redskap för att göra hans rike synligt och förståeligt.

Paulus, utsänd av församlingen i Antiokia, reste över hela den då kända världen och gjorde lärjungar, planterade församlingar och såg till att det fanns lokala ledare som kunde växa och mogna tillsammans med dessa församlingar.

Det vi på Ibra kallar “lärjungaresan”, och som har beskrivits i ett antal artiklar, är en strategi för att plantera och utbreda församlingar. Vi vill ge möjlighet för alla människor att förstå vem Jesus är genom att upptäcka honom i Guds ord och komma till en personlig tro.

Men det stannar inte där. Guds tanke är att också sätta in oss i ett sammanhang. En familj, ett arbetslag, där vi delar livet och uppdraget med andra.

När människor i bibelupptäckargruppen förstår vem Jesus är, blir frälsta och låter sig döpas, så ser vi embryot till en ny församling. Upptäcktsresan i Bibeln fortsätter, men nu utifrån ett församlingsperspektiv. Bibelns undervisning om församlingsliv och ledarskap, och om hur vi ska relatera till varandra, är exempel på sådant som nu kan upptäckas och tillämpas. En del grupper ansluter sig till existerande församlingar eller nätverk, medan andra växer som egna församlingar.

Folk blir till lärjungar och nationer påverkas när församlingen gör Guds rike synligt i sin kultur genom att tillämpa Guds ord på varje del av livet och varje område i samhället.

I Mellanöstern har vi under många år sett hur mediearbete leder till att husförsamlingar föds. I ett land i Centralasien hörde jag härom veckan om en ny församling med 100 medlemmar som är ett resultat av Ibras TV-sändningar. I Mumbai har vi tränat 20 pastorer, som på sex månader startat 81 bibelupptäckargrupper i slumområden. Många har blivit frälsta, och vi ser här embryon till flera nya församlingar. I Östafrika har flera grupper blivit församlingar.

Guds rike, lärjungaskapande och plantering av lokala församlingar, förändrar världen.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.