asofginsadofjgsodfkgo

“Jag kunde inte med muslimer. I byn där jag bor gjorde vi kristna allt för att avskärma oss från dem, och när vi fick chansen jagade vi bort dem.Sedan blev jag inbjuden att delta i en kurs som handlar om att göra lärjungar. Den kursen har helt revolutionerat mitt liv. Muren som jag hade byggt upp i min tankevärld är borta. Nu kan jag från hjärtat säga att jag älskar muslimerna och vill arbeta för att vinna dem för Guds rike och göra dem till lärjungar. Muslimerna är i majoritet i min by och hela min region, så jag förstår inte hur jag kunde få för mig att vi kristna skulle kunna jaga iväg dem från vår by.”

Det berättar pastor Efraim. Den kurs han går arrangeras av Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT) och Ibra. Cirka 150 församlingsplanterare från Swahilikusten i Tanzania deltar i denna utbildning.

 Kursen hålls på fem olika platser. Den består av fyra delkurser, som omfattar vardera fem dagar. Mellan varje delkurs görs ett uppehåll på tre månader. Meningen är att deltagarna under mellantiden ska praktisera vad de lärt. Nästa delkurs bygger sedan vidare på deras erfarenheter.

 Kursen utmanar vårt traditionella sätt att evangelisera. Deltagarna får lära sig vikten av bön och värdet av att bygga förtroende och identifiera sig med målgruppen. För evangelister och pastorer kan det vara en utmaning att välkomna till en gruppdialog där man tillsammans upptäcker vad Guds ord säger, istället för att proklamera och försöka övertala på vanligt vis.

 Att inte bara vinna en och en, utan leda en hel familj eller en grupp av vänner genom den process där man upptäcker vem Jesus är, känns också ovant. Och hur gör man för att det ska bli naturligt för nya lärjungar att dela med sig vad man lärt? Meningen är ju att den som upptäckt Bibelns sanningar genast ska samla sina vänner så att de i sin tur kan göra samma erfarenhet.

 Lärarna som undervisar har länge praktiserat de principer som lärs ut. Alla har planterat ett flertal församlingar i svåra miljöer. Exempel från lärarnas egna erfarenheter blandas med diskussioner, grupparbeten och rollspel förutom vanlig undervisning. Kursdeltagarna lär sig också hur man följer upp de kontakter, som radio- och tv-arbetet skapar.

 Nu och då kommer deltagarnas känslor i svallning när traditioner och fördomar utmanas. Det är inte alltid så lätt att erkänna för sig själv att man faktiskt har hatat människor, när man vet att Bibeln uppmanar oss att älska. Men utan kärlek ingen seger, det har pastor Efrais lärt sig.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.