orphan-1139042_640

För ungefär 20 år sedan upplevde pastor Temba Guds kallelse att börja ett nytt arbete i en liten stad vid Tanzanias kust. Det var ett svårt beslut att lämna ett framgångsrikt församlingsarbete i det inre av landet och flytta till en ny plats där majoriteten var muslimer och motstånd och förföljelse väntade. Men pastor Temba var förvissad om att detta var vad Guds vilja.

 Den första tiden blev svår. Bara att hitta ett hus att hyra var en utmaning. Familjen Temba blev vräkt gång på gång utan förklaring.

 Barnen blev retade i skolan. Frun blev utsatt för hån när hon besökte marknadsplatsen. Men i ”familjerådet” runt köksbordet var alla överens om att här skulle man bo och arbeta för en förändring.

 Så småningom fick pastor Temba hjälp av vänner i andra församlingar, så att han kunde köpa en bit mark i utkanten av staden. Där byggdes en enkel lokal som kunde användas till förskola och kyrka.

 Föräldrarna i den lilla staden hade börjat inse att deras barn behövde utbildning. Ofta hade de själva bara gått i moskéns ”madrassa”, där man fick lära sig citera koranen på arabiska. När fisket gav allt mindre och man började söka andra jobb var den utbildningen inte till stor nytta. Tembas förskola blev snabbt populär, trots att man visste att den drevs av kristna.

 Gudstjänsterna fick från början inte många besökare. Men den muslimska muraren som byggde lokalen hade observerat hur pastorsfamiljen levde. Han hade hört talet om Jesus, och han började fundera på om det inte var värt att pröva honom. Byggaren blev en av de första medlemmarna i den nya församlingen.

Intill förskolan/kyrkan hade myndigheterna lämnat en stor öppen plats. Här gjorde pastor Temba iordning en fotbollsplan för stans ungdomar. Så småningom bildades ett lag som kallade sig ”kyrkans fotbollsklubb”. Den blev snabbt bäst i stan och spelade matcher i grannstäderna. Hela tiden fanns pastor Temba där och byggde relationer till de muslimska ungdomarna.

 Vart man än vänder sig i staden idag är respekten för pastor Temba stor. Kvarteret med kyrkan, fotbollsplan och de hus som med åren vuxit upp i omgivningen kallas för ”Kwa Temba”. Det betyder ”Hos Temba”. Församlingen har idag ungefär 40 medlemmar och växer stadigt.

Genom att använda bibelupptäckargrupper (DBS) utbildar Ibra, i samverkan med pingstförsamlingarna i Tanzania, nyckelpersoner som kan bli nya ”pastor Temba”. Sådana som gör lärjungar, som gör lärjungar… Vi har sett att det är en effektiv metod för evangelisation i en muslimsk miljö.

Böneämnen:

* Bed för pastorer och evangelister som arbetar längs Swahilikusten. De är inte många, men de är hängivna sin uppgift. Bed att utbildningen de får i lärjungaskapande ska ge resultat.

* Bed om Guds beskydd för dessa arbetare. Många får utstå förföljelse, och kyrkor och hem har bränts ner.

* Bed om 100 nya församlingsplanterare till Swahilikusten inom två år.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.