photo-montage-556811_640

I Romarbrevet 10:14 läser vi hur viktigt det är att predika om Jesus. ”Men hur ska de kunna åkalla den som de inte kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar?”

Det här är viktiga frågor om uppdraget att nå alla folk med evangeliet. Men i mötet med människor blir ytterligare en fråga avgörande. Varför ska de lyssna på oss?

Vi lever i en värld där många röster tävlar om vår uppmärksamhet. Tusentals budskap når oss varje dag och vill få oss att agera. Budskap som vill få oss att köpa, tycka, ta ställning, och så vidare. Varför ska någon i det bruset av budskap vilja stanna upp och lyssna på just det vi har att berätta? Och vad gör vi om människor inte vill lyssna?

Det räcker inte att höja rösten. Därför måste vi fråga oss hur vi kan förtjäna människors uppmärksamhet. Hur vi kan få människor att vilja lyssna och börja ställa frågor till oss.

I medietermer talar vi om att skifta fokus från ”push till ”pull”. I stället för att försöka tvinga på människor evangeliet önskar vi skapa en vilja hos dem att dra evangeliet till sig. Det är effektivare. Ofta handlar det om att möta och förstå människor där de är. Vilka behov har de? Vad känner de? Hur kan vi uppmuntra människor att ställa frågor istället för att bara ge svar? Det handlar om att älska människor, möta behov och leva andliga liv som skapar intresse och väcker frågor.

I vårt arbete med lärjungaskapande är bön det första och viktigaste. Vi behöver be om ökade kontaktytor och fler ingångar till människors liv. Det leder till andliga samtal, så att de vi möter själva kan upptäcka vem Jesus är. Det kräver närhet.

Ett exempel är vårt arbete med att nå yngre människor i stora städer. Här är sociala medier en stor del av människors liv. Dessa medier lämpar sig bäst för dialog. I stället för enkelriktad ”predikan” vill vi därför dela vår tro och vår berättelse om Jesus på ett annat, mer personligt och nära sätt.

Vi tränar nu unga Jesusföljare att bygga relationer och skapar nyfikenhet. Vi gör det till exempel genom att ta upp brännheta frågor. Frågor som berör unga människor i Kairo, Bangkok eller Dar-es-Salaam, och som kan leda till konversationer där andliga svar presenteras på behov som de har.

När människor upptäcker att vi genuint bryr oss om deras liv kommer ofta frågan varför vi bryr oss. Och när människor ställer frågor, så betyder det att de vill lyssna.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.