mango-cut-open-214268

När Ezra kom till tro på Jesus blev han utslängd från sitt hem av sin far. Fadern kunde dock inte släppa den kärlek som sonen visade trots det. Var kom den kärleken från? Fadern började undra…

Hela familjen, mor och far samt tre syskon, var samlade på busstationen i en stad i Östafrika. Mzee, den före detta shejken och muslimläraren väntade hem sin son som han själv hade jagat iväg hemifrån med hot och hårda ord för ett antal år sedan då sonen hade ”gått och bytt religion”. Saker och ting hade förändrats sedan de senast träffades för fem år sedan. Nu låg förväntan i luften när sonen Ezra väntades hem.

Plötsligt får familjen syn på Ezra som stiger av bussen. Med jubelrop och skratt slår den ene efter den andre av familjemedlemmarna armarna runt Ezras hals! Glädjen är stor. Nu väntar festen i hemmet. Ezra är idag medarbetare hos en av IBRAs partners i området. Där har han genom sina program och uppföljning fått se många muslimer ta emot Jesus och påbörja en lärjungaresa. Bara dagarna innan Ezra påbörjade sin 130 mil långa resa till hembyn hade han fått bevittna hur sex av hans lyssnare lät döpa sig i en lokal församling.

Ezra blev frälst för ungefär tio år sedan. Inte oväntat blev fadern upprörd och slängde ut honom från hemmet. Sedan dess hade Ezra bara besökt familjen några få gånger och läget hade då varit ytterst spänt. Men för en tid sedan hade pappan låtit meddela att även han hade tagit emot Jesus. Det var därför Ezra nu var så angelägen att få fira jul med sin familj igen. Väl hemma berättade pappan hur han inte hade kunnat lämna tanken på hur sonen Ezra hade förändrats sedan han tog emot Jesus. Nu berättade han för sin son att det var Ezras godhet och kärlek som gjorde att han började fundera på om det ändå låg något i det de kristna talade om Jesus.

Sedan Ezra blev frälst hade han regelbundet visat kärlek och omtanke om fadern och resten av familjen, trots att han blivit bortkörd hemifrån. Ezra köpte en telefon som han skickade hem till fadern för att han skulle kunna ringa honom och höra hur de hade det. Genom telefonen kunde han också skicka lite hjälp till familjen om han någon gång fick något över. Mzee erkände nu att han blev djupt påverkad av kärleken från sonen i både ord och handling. En dag beslutade han sig för att söka upp en granne som han visste var äldste i den lokala kyrkan. Han berättade hur han började längta efter att få uppleva samma frid och kärlek som han upplevde att Ezra hade fått efter att han tagit emot Jesus. Självklart var grannen mer än glad att be frälsningsbönen med Mzee och sedan fortsätta att undervisa honom om det nya livets grunder.

lightstock_169269_medium_erik_thunberg_

I samtalet som följde berättelsen passade Ezra på att uppmuntra och visa sin tacksamhet och att dela med sig ännu en gång om vad Jesus gjort för oss. Det fanns ju dessutom orsak att anknyta till julens budskap som nu var aktuellt. Det blev timmar, ja dagar som hela familjen satt och lyssnade intensivt på vad Ezra hade att berätta. Det resulterade i att Ezras styvmamma Zaida, storebror Julien och småsystrarna Adele och Mimi alla beslutade sig för att bli Jesu efterföljare. Resten av Ezras tid hemma gick åt till att undervisa familjen. Man började dagliga upptäckarbibelstudier (Discovery Bible Studies) för att få in dem i en rutin på att läsa och lära från Guds ord.

När Ezra åkte lämnade han en lista på bibelställen de kan fortsätta att upptäcka och lära sig från. Han ordnade också så att den församlings äldste som hade bett för fadern några månader tidigare hjälpte dem att bli inskrivna i närmaste pingstförsamlings dopklass för att de alla skall bli döpta till påsken då det ordnas dop nästa gång i den församlingen. Mzee berättade om hur hans tidigare kolleger, muslimlärarna eller shejkerna, fortfarande trakasserar honom och försöker få honom att vända tillbaka till sin gamla religion. Ezra uppmuntrade hela sin familj med att berätta från Bibeln om kraften i Jesu blod och Guds beskydd. ”Djävulen skapar fruktan i våra hjärtan. Jesus ger frid och mod”, tröstade Ezra sin familj.

Storebror Julien åkte hem med ett löfte att Ezra skall hjälpa honom genom telefonsamtal och sms att hålla upptäckarbibelstudier tillsammans med sin familj. När jag frågar Ezra hur han känner det nu när han är tillbaka på jobbet efter att ha besökt familjen, säger han: ”Jag känner en så stor tillfredställelse och glädje. Nu är hela familjen med på vägen. Nåja, vi får fortsätta att be för Adeles man och Juliens fru och deras barn. Men jag tror att de snart kommer ta emot Jesus när de genom att delta i bibelstudierna få grepp om vem Jesus verkligen är.”

Det afrikanska ordspråket: ”Det är lätt att räkna kärnorna i en mangofrukt. Men vem vet hur många mangofrukter det kan komma ur en enda kärna”, stämmer in på Ezra berättelse. Det är lätt att räkna in en omvänd muslim. Men vi vet aldrig hur många de kan föra till tro om de får rätt undervisning och uppmuntran! Det är det som är IBRAs uppdrag!

FOTNOT: Flera namn i artikeln är fingerade

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.