world

IBRA har en tydlig uppdragsbeskrivning: Gå ut och gör alla folk till lärjungar.

”Det finns en tydlig teologisk grund att alla etniska grupper ska få en möjlighet att ta emot Jesus i sina liv”, säger Niclas Collén, fältansvarig IBRA.

I texten med missionsbefallningen i Matteus 28:19 står det att vi ska göra lärjungar av alla folk och i Matteus 24:14 när lärjungarna frågar om vilka tecken som ska förvarna om Jesu återkomst, så säger Jesus att ”detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk”. I bägge texterna används ordet etnos som betyder etnisk folkgrupp.

Om man dessutom forskar vidare i framtiden genom Uppenbarelseboken 7:9 står det att Johannes får en syn av människor av ”alla folkslag och stammar och länder och språk” som står inför Jesu tron.

”Det är inga tvivel om att grunden är att riket ska förkunnas till olika folkgrupper och stammar i olika länder och på olika språk”, säger Niclas Collén.

Idag finns det 16 562 folkgrupper i världen, enligt forskningsinitiativet Joshua Project*. Av dem har 9 715 access till evangeliet och definieras som nådda. 6 847 har däremot inte access, hela 43% av världens folkgrupper är per definition onådda!

Att de är onådda innebär att de inte har access till evangeliet. Bibeln finns inte översatt till deras språk, de lever i ett sammanhang där de som ändå kan ha nåtts av evangeliet inte kan sprida det utan fara för sitt eget liv eller så bor de otillgängligt geografiskt så att det har varit svårt för missionärer att ta sig dit.

Av 430 000 missionärer från alla grenar av kristenheten är det bara mellan 2 och 3 procent som arbetar med att skapa access till evangeliet för de onådda.

Av alla missionsmedel går 87 procent till att arbeta bland dem som redan är kristna. 12 procent arbetar bland dem som redan är evangeliserade men inte kristna. En procent arbetar bland de som är oevangeliserade och som inte har access till evangeliet.

Att vi haft 2000 år på oss och fortfarande inte har kommit längre än så, tror Niclas Collén har många olika förklaringar.

”vi blir lätt självupptagna med våra egna behov och byggandet av kyrkor. Vi hemfaller åt kyrkopolitik eller åt diskussioner i stilen ”vi har ju så många som inte tagit emot Jesus här i Sverige, är det inte bättre att vi når dem först?”. Men även om det stämmer att svenskarna inte förstår vem Jesus är, så finns tillgången till Bibeln och alla andra möjligheter att ta till sig evangelium. I den bemärkelsen är svenskarna ett folk som har access till evangeliet, de är alltså inte onådda”, säger Niclas Collén.

De flesta, 86 procent, av de onådda folken finns i det så kallade 10/40-fönstret som är belägen mellan 10 och 40 grader norr om ekvatorn och från västkusten av Afrika och östkusten i Asien. Det är värt att notera att det är samma områden som också rymmer de flesta av jordens oroshärdar.

”det enda svaret på konflikten i Syrien, till exempel, är Jesus. Sann frihet och fred kan bara komma genom att man får ta emot Guds kärlek. Det är det enda som förvandlar människor inifrån och lärjungaskap är nyckeln till att förvandla hela samhällen”, säger Niclas Collén.

Samtidigt finns också de sista onådda folken där det är ett högt pris att ta emot Jesus.

”I Sverige kan vi inte sätta oss in i det lidande många betalar för sin tro. Därför är det viktigt för oss att inte våra metoder att sprida evangelium försätter människor i fara”, säger Niclas Collén och fortsätter.

”Det innebär inte att vi tvingar folk att byta religion eller seder. Det innebär att vi ger förutsättningar för att upptäcka Guds ord. Vi tvingar ingen att sjunga svenska väckelsesånger, utan låter folken hitta sina sätt att möta Gud”, säger Niclas Collén. Hela 90 procent av IBRA:s arbete i fält har fokus på att skapa access till evangeliet för onådda folkgrupper.

Folken är svårtillgängliga och befinner sig mitt i krigszoner och otillgängliga geografiska områden. Det är här som IBRA är så framgångsrika. Genom media såsom radiosändningar, tv-program och sociala medier når IBRA in där man annars inte kan skicka någon missionär.

”Genom exempelvis en facebookgrupp så når vi in med evangeliet. Men vi behöver också förstå att Gud drar människor till sig. Han förbereder människor där de är och bearbetar dem. Genom att nå en person som Gud redan drar i och som sen kan dela evangeliet till andra kan räcka för att en hel grupp, eller ett helt folk blir lärjungar”, säger Niclas Collén.

*Joshua Project är ett forskningsinitiativ som kartlägger de etniska grupper i världen som ännu inte har access till evangeliet.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.