Vi har ju under en längre tid följt upp vad som händer längs Swahilikusten, Östafrikas kust som av historiska skäl har varit helt muslimskt. När församlingar växt fram i de mer centrala delarna i flera av länderna har kuststräckan förblivit i princip onådd. Corona-viruset har slagit olika hårt i de olika länderna, Tanzania rapporterar relativt få sjuka och döda medan till exempel Etiopien just nu är hårt drabbat. 

Respons på radioprogrammen ökade betydligt under april och maj, när rörligheten var begränsad även i Tanzania. 

Insamlingen till 10 000 biblar i julas visar sig ha varit ett viktigt grepp. Biblar placerades ut strategiskt längs kuststäderna. Till Tanga-regionen gick 1000 biblar och under de sista två månaderna har samtliga av dessa delats ut. Under sommaren räknar man till att 162 nya bibelupptäckargrupper startat upp längs med kusten. Samtliga har kunnat få en eller flera biblar så de kan fördjupas i sin tro. 

På platser som besöktes under 1990-talet och där ingen ens kände till namnet Jesus – växer nu nya församlingar fram. 

En av ledarna för arbetet i regionen beskriver läget på kusten så här: 

”Från jordbruket kan vi se att skörden förstörs när vi låter den bli liggande på marken. Det vi gör nu är att vi bär in skörden längs kusten!”

Bed för

I Mocambique har det utropats ett kalifat längst upp i norr. Kyrkor bränns, grannländerna har trupper vid gränsen för att förhindra spridning av oroligheter. Bed för Mocambique, i dessa områden finns nya, små församlingar som bokstavligt kämpar för sin överlevnad.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.