Mannen på bilden är inte densamma som i artikeln.

Koranlärarens son blev en kristen. Så han gjorde det enda rätta: Han slängde ut sonen hemifrån.
Trots att han inte längre var välkommen hem, fortsatte sonen skicka gåvor och visa kärlek. Var kom den kärleken ifrån?

Att bli kristen är inte bara ett brott, det är att vanhedra och brista i respekt mot sin familj. Det gjorde inte saken bättre att Ezras far Mzee var koranlärare och shejk.
Men Ezra reagerade inte riktigt som Mzee förväntade sig. Istället för att svara med hårda ord och hat tillbaka, gav Ezra bara kärlek. När han fick något över skickade han pengar till familjen. Han skickade också en telefon så att de kunde fortsätta hålla kontakten.

Sökte upp kyrkan
Mzee var förbryllad och började höra sig för hos grannen som var äldste i den lokala församlingen.
”Hur kan jag också få den frid och kärlek som Ezra fått?” frågade han grannen.
Grannen gav honom grunderna i kristen tro och de bad frälsningsbönen tillsammans.
Fem år efter att Mzee hade kastat ut sin son ur hemmet, stod han förväntansfull och väntade på att få möta sin son igen. Även hans hustru och de tre syskonen var med.

Möttes med kärlek
När Ezra stiger av bussen kramar de om honom och möter honom med jubelrop. Den kvällen blev det fest.
Ezra arbetar med IBRA i Östafrika och har fått se många muslimer komma till tro i Östafrika.

”Jesus ger frid och mod”
Koranlärarna eller shejkerna, trakasserar fortfarande hans far Mzee och försöker få honom att vända tillbaka till islam.
”Djävulen skapar fruktan i våra hjärtan. Jesus ger frid och mod”, tröstade Ezra sin familj.
FOTNOT: Flera namn i artikeln är fingerade

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.