Lärjungaresan 100 000-tals människor har genom IBRAs mångåriga missionsarbete förstått vem Jesus är, gett sina liv till honom och börjat följa honom. IBRA vill sätta fokus på lärjungaskap på ett sätt som skapar rörelser av lärjungar. Vi kallar det Lärjungaresan förklarar här Niclas Collén, fältansvarig för IBRA globalt.

Människor, platser och sammanhang har förändrats genom Guds ord som har gått ut. Nu tar vi, med stor tacksamhet för vad Gud har gjort, avstamp in i framtiden och frågar oss vad som är viktigast för IBRA att prioritera?

Utmaningen är fortfarande stor att ge alla människor en rimlig chans att förstå vem Jesus är. Vi tänker på onådda folkgrupper, ungdomar i storstäder och alla de möjligheter som nya typer av media ger oss. Att sända evangeliet eller distribuera budskapet om Jesus är och kommer att förbli oerhört viktigt, men den stora utmaningen är mer än så. Hur ska vi snabbt kunna nå stora folkmängder? Vad händer när någon bli frälst? Hur ska vi kunna vara med och initiera och stötta rörelser av Jesustroende över hela världen?

När Jesus kallade sina tolv lärjungar så tog han dem på en resa av att lyssna, förstå och göra som han sade. De fick sen uppdraget att göra samma sak. Missionen startade som en lärjungaresa där lärjungaskap var något praktiskt, personligt och så enkelt att det kunde läras ut till andra som lärde ut till andra och så vidare. När vi ser hur evangeliet utbredde sig, i Apostlagärningarna och genom kyrkohistorien till våra dagar, är det intressant att det tycks gå snabbast om Gud får tag på en människa som är öppen för förändring. Och hur det sedan tar fart och multipliceras till familj, vänner och sociala nätverk.

Effektiv mission handlar om rörelser. Vi är en del av det och IBRA vill sätta fokus på lärjungaskap på ett sätt som skapar rörelser av lärjungar. Vi kallar det Lärjungaresan. I vår strategi har vi identifierat ett antal steg som förklarar vad vi behöver göra, eller behöver se, för att rörelser av lärjungar och nya församlingar ska komma igång.

Det första är strategisk bön. Innan vi kan se någon annan rörelse behöver vi ha en bönerörelse. Vi vill mobilisera förbön för de områden och platser där vi arbetar. Vi finns idag på många av de svåraste och mest riskfyllda platserna på jorden. Vi behöver dina förböner och vi behöver många som ber strategiskt och konkret.

Andra steget är access (”tillträde”) där vi frågar oss varför och på vilket sätt människor ska lyssna på oss. Vilken ingång har vi på en ny plats? Hur ska evangeliet få fäste i ett nytt sammanhang? Vilka behov har människor och hur kan evangeliet förmedlas och demonstreras på ett relevant sätt?

Sen gäller det att hitta människor som söker, de som är öppna för förändring och är beredda att ta sina vänner och kanske familj med i det upptäckandet. Vi kallar dem nyckelpersoner eller fridens personer. I Lukas 10 sänder Jesus ut sina lärjungar och ber dem att gå till de byar han själv ska besöka och gav dem instruktionen att när de möter en ”fridens person” stanna där, inte gå från hus till hus.

Nästa steg är att inbjuda den personens nätverk eller familj. Att inte bara arbeta med individer utan att gå från individ till grupp.

Den gruppen vill vi sen erbjuda att studera Bibeln genom en enkel bibelupptäckargrupp (DBS – Discovery Bible Studies) där de tillsammans kan upptäcka vem Jesus är.

Genom detta upptäckande blir gruppen ett frö eller embryo till en ny församling som vi vill stötta med ledarutveckling. Vår vision är att se en värld som följer Jesus. I alla sammanhang börjar det med en person, men multipliceras snabbt till andra. Vi vill vara med och se tusentals människor de kommande åren göra lärjungaresan. Att gå från att inte veta något om vem Jesus är till att vara en efterföljare som gör lärjungar som gör lärjungar …

Lyssna på Niclas Colléns pod om Lärjungaresan.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.