stanley_dsc_4798_karlmanportratt_vid_mur_bea_blur

Pingstkyrkan i Karlshamn har genomfört en renovering av kyrkan och samtidigt ökat sin missionsbudget till 30 procent av alla insamlade medel.

”Missionen måste få kosta. Som församling har vi det uppdraget att inte bara vara till välsignelse här hemma, utan också ute i världen”, säger pastor Stanley Karlman.

Stanley Karlman kom till färdiga planer för en utbyggnad av kyrkan när han började som pastor i Karlshamn för 8,5 år sedan. Församlingen hade då också en missionsbudget på 30 procent.

”Inför beslutet att bygga ut var det aldrig tal om att fördela om några missionspengar”, säger Stanley Karlman.

Kyrkan byggdes om för 14,7 miljoner och invigdes för fyra år sedan. Samtidigt fortsatte församlingen att skicka pengar till de olika engagemang som kyrkan har åtagit sig. Bland annat underhåller församlingen Ibras fältansvarige Niclas Collén och ett arbete i Marocco som går genom församlingen i Lidköping. Action Ibrahim och projekt i Litauen och Kongo finns med på utbetalningslistan. Kongo har funnits med ända sedan församlingen Karlshamns pingstförsamling är med och stödjer startade.

För en tid sedan var det en äldre herre i församlingen som lämnade efter sig en önskan om att det skulle startas en missionsfond av hans kvarlåtenskap som skulle stötta ungdomar. Formuleringen i testamentet var lite diffus, men det har resulterat i en fond som stimulerar unga att göra missionspraktik. Det kan vara praktik på en månad eller ett halvår, beroende på vad som är aktuellt.

”Det är viktigt att stimulera unga till mission. Det är bara så som passionen för mission kan leva vidare i nästa generation”, säger Stanley Karlman.

Han har tidigare varit pastor i Visby och även där var missionsengagemanget stort. I båda församlingarna har man inte låtit biståndsmissionen ta över helt och hållet, utan har alltid haft rena evangeliserande missionärer. Skillnaden nu mot förr är att missionärerna oftast är lokalt förankrade.

”Vi välsignar biståndsmissionen, men vi ska inte nöja oss med att låta Sida betala vår mission. Då tappar vi snart vårt engagemang. Men om vi gör båda delar, välsignar de varandra”, säger Stanley Karlman.

Trots att kostnaden för mission snarare ökat än tvärtom, anser Stanley Karlman att församlingen blivit välsignad genom oväntade intäkter som han ser som ett Guds ingripande. Det ena var att en skola i Karlshamn skulle renovera och undrade om Pingstkyrkan kunde stå för matsalen under tiden. Under ett år fick de servera tvåhundra luncher varje dag. En annan sak var att räntorna på de lån de tagit för renoveringen sjunkit så lågt att de kan koncentrera sig på att amortera istället. Även second-handbutiken som byggts om går betydligt bättre än de räknat med.

Församlingens möten har också välsignats med fler människor och relationer som förmerats.

”Hela Bibeln utgår från givande. Gud tar initiativet, ger oss sin skapelse att förvalta. Vi har fått ordet för att ge vidare och i missionskallelsen finns också givandet inbyggt. Gud välsignar den som ger”, säger Stanley Karlman.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.