Personerna på bilden är inte desamma som i artikeln.

Personerna på bilden är inte desamma som i artikeln.

Förföljd av sin muslimska familj släppte hon taget om den kristna tron. Och ändå inte. Kristna radioprogram blev livlinan för Kondi-Man Therese, när hon tog sig tillbaka till Gud. 

Hon växte upp i en muslimsk familj i staden Bassar i Togo.

– När jag valde att ta emot Jesus och bli kristen kunde mamma och pappa inte acceptera det. Så småningom blev förföljelserna från släkt och vänner så svåra att jag inte kunde bo hemma längre. Trycket blev för stort.

I det läget erbjöd pastorsfamiljen i hennes församling en fristad. Hon fick bo hos dem.

– Under den här tiden fick jag mycket bibelundervisning av pastorn. Efter ett år sa han, att jag var stark nog att återvända till min familj, berättar Kondi-Man.

– Motståndet där hemma fortsatte, man jag stod fast i min tro.

Efter en tid träffade hon en man. De planerade att gifta sig. Men Kondi-Man blev gravid före giftemålet. Det, och trycket hemifrån, fick henne att dra sig ur församlingen.

– Men fast jag inte var aktiv i kyrkan längre fortsatte jag att lyssna till kristna radioprogram. Det gav mig hopp och uppmuntrade mig.

En dag när hon satt i hemmet och lyssnade till en andakt från Radio Reveil som handlade om Guds nåd och Guds frälsning. Men talaren sa också, att den som lämnat sin tro inte har någon särställning framför den aldrig tagit emot evangeliet.

– Det fick mig att tänka till. Den förföljelse och de lidanden jag tidigare gått igenom på grund av min kristna tro gav mig ingen fördel. Allt var förgäves. Jag hade förlorat allt.

Kondi-Man bestämde sig där vid radioapparaten för att vända tillbaka till Gud. Redan nästa söndag kontaktade hon kyrkan, där hon fick tröst och hjälp. Hennes man kom också med i kyrkan men drog sig undan efter ett tag på grund av personliga problem.

– Men jag sa till min man att det inte spelade någon roll vilka problem han hade. Det finns alltid en lösning. Man kan ha problem med människor, men man ska inte ställa sig i en situation där man har problem med Gud. Det sa jag till honom, berättar Kondi-Man.

Och även han skulle hitta vägen tillbaka till Gud och kyrkan.

– Församlingen växte. Vi lärde känna fler och fler kristna. Många kom och hälsade på oss och inbjöd min man till kyrkan. En dag satt han och jag tillsammans där hemma och lyssnade till radion. På nytt hördes budskapet om Guds nåd och frälsningens nödvändighet. Då tog min man ett beslut där vid radioapparaten. Han vände sig till Gud igen.

Och nu, säger Kondi-Man, följs de åt till kyrkan varje vecka.

– Han är nästan mer engagerad i församlingen än vad jag är.

Kondi-Man har sedan barndomen ett handikapp, som gör att hon sitter i rullstol. Men hon har en dotter på 13 år, som nu följer med sina föräldrar till kyrkan. Och hon har en syster, som också blivit kristen. Och hennes man är med på vägen.

Kondi-Man ler lyckligt. Hon är tacksam för att hon grep tag i livlinan, ett kristet radioprogram där man talade om nåd och frälsning genom Jesus. Det förändrade allt.

 

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.