Kvinnan på bilden är inte densamma som i artikeln.

Kvinnan på bilden är inte densamma som i artikeln.

Ezgi hamnade i ett stort mörker och trodde att 60 starka sömntabletter var enda utvägen. Men hon överlevde självmordsförsöket och fann ljuset i Jesus. 

– Kanal Hayat har blivit min bibelskola som hjälpt mig vidare på den kristna vägen, berättar hon för Signalen. 

Ezgi studerar till kemiingenjör i hemstaden Istanbul, där hon är född och bott hela sitt liv. Där driver hennes föräldrar ett textilföretag. Familjen är tämligen välbärgad, men har klara vänstersympatier.

– Hela min släkt kommer från en socialistisk eller kommunistisk miljö. De är storstadsbor i ett område där islam är utbrett och där det finns få kristna. Ezgi levde ett tämligen normalt liv som ung student med goda framtidsutsikter när hennes mentala hälsotillstånd plötsligt försämrades.

– Jag började höra röster i huvudet. Det var rena tortyren. Och jag förlorade självkontrollen, blev lätt arg och fysiskt aggressiv mot mina medmänniskor.

Så småningom tog föräldrarna henne till en psykiatriker, men det löste inte Ezgis problem.

– Det blev värre och värre, det kändes som om jag höll på att bli tokig, och till slut såg jag ingen annan utväg än att ta mitt liv.

Ezgi samlade ihop 60 sömntabletter som hon satte i sig en kväll på sitt rum. Hon slocknade förstås.

– Men efter ett par timmar vaknade jag till, och det var som om en kraft lyft mig och burit mig till mina föräldrars sovrum. De blev förstås chockade och tog mig omedelbart till sjukhuset.

Där räddade man den unga kvinnans liv. I varje fall på kort sikt. Mörkret fanns kvar, och ovissheten om hur hon skulle ta sig ur det.

Av en muslimsk kvinna fick hon rådet att gå runt till islams heliga platser i Istanbul och be där.

– Det gjorde jag också. Under den pilgrimsvandringen i min egen stad kom jag till en kristen kyrka. Jag stannade utanför kyrkporten. Den var stängd. Men när jag stod där var det som om en ljus sky sänkt sig ned över mig. Jag tror att jag gjorde min första erfarenhet av Gud där och då.

Senare gick hon tillbaka till samma kyrka, som då var öppen. Hon fick tag i en präst och berättade för honom om sina känslor. Han rekommenderade en annan kyrka, där man bad för sjuka och praktiserade helbrägdagörelse.

– Jag gick på en gudstjänst där, och fick hjälp. Man bad för mig i Jesu namn och undervisade mig om vad som stod i Bibeln. Och pastorn sa: ”Kom ihåg att Gud älskar dig. Kommer depressionen tillbaka, så ropa på Jesus”.

– Förbönen jag fick var befriande. Jag kände mig upplyft och glad när jag gick därifrån. Mörkret var borta.

Det skulle komma tillbaka ibland. Då bad hon, ropade på Jesus och tänkte på att hon var älskad av Gud.

Den pastor som bad för henne i kyrkan och berättade om Guds kärlek råkade ha knytning till den kristna Kanal Hayat. Hon fick det värdefulla tipset att se programmen där, som pågick dygnet runt.

– Kanalen har verkligen betytt mycket för mig. Där har jag fått undervisning om den helige Ande, och jag har fått lära mig hur man ska leva som kristen.

– När jag ibland vaknat på nätterna och känt mig orolig har jag kunnat sätta på mig hörlurarna och se och höra Kanal Hayat via min dator utan att mina föräldrar blivit störda. Jag har matats med bibelord och blivit friskare och starkare av den andliga näringen. Undervisningen är uppmuntrande, den ger mig hopp.

Vi träffas i en kyrka där Ezgi går varje söndag och där hon nu är en del av den kristna storfamiljen.

– Det är jättebra här. Men att få undervisning en gång i veckan räcker inte för mig. Så Kanal Hayat har blivit min bibelskola.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.