Mediakartan förändras. Mönstren för hur media konsumeras förändras ständigt. I Sverige idag spenderar en tonåring nästan fyra timmar på sociala medier. Varje dag!

I flera av IBRAs regioner ligger den digitala utvecklingen fortfarande i startgroparna. Där radio och TV fungerar idag beräknas de digitala plattformarna explodera, snabbare än vad vi sett i Sverige. Söder om Sahara beräknas många gå direkt från FM-radio till smarta telefoner. I Nordafrika ser vi det redan hända. I de större städerna är Wi-Fi uppkopplingar på plats och det digitala livet väller fram även i mindre städer och byar med rekordfart.

Då blir frågan: Ska vi ta chansen att producera det som skall bli den första Facebook-sidan man följer, den första appen man laddar ner, den första Youtube-kanalen att titta på?
Vi förbereder för att ligga i framkant med att berätta om Jesus på de nya media-plattformarna. Vi vill göra det möjligt för någon att kunna gå från “like” till lärjunge.

Kyrkans historia i Nordafrika

Efter påsken i Jerusalem fick evangeliet snabbt fäste och de första århundradena i kristendomens historia i Nordafrika förföljs kyrkan samtidigt som den växer stadigt. Men när kristendomen blivit statsreligion i Romarriket verkar församlingsrörelsen mattas av. Landet låg öppet, förutsättningarna var på plats för en evangelisationsvåg, men kyrkan hade satt fokus på interna konflikter. Striden stod mellan den lokala donatistiska rörelsen och den katolska kyrkan som styrdes från Rom.

När islam breder ut sig på 700-talet har församlingarna inte kraft nog att överleva i Nordafrika. I exempelvis Syrien och Egypten överlever de nationella kyrkorna ända in i vår tid. Men i Nordafrika kom kyrkan att utplånas. Det vi ser ske idag är ett nytt kapitel i kyrkohistorien. De församlingar som växer fram är också i varierande grad förföljda. Men historien har visat att den förutsättningen inte behöver vara hinder för tillväxt.

En gåva just nu gör att mediateamen kan få den utrustning och träning som behövs för att ligga i framkant på sociala medier när Nordafrika digitaliseras, när Västafrika kopplas upp, när Östafrika gör den mediavandringen som vi sett i vårt eget land.
Vi kan tillsammans göra den digitala revolutionen livgivande! Ditt bidrag är avgörande.

 

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.