nepalbild

IBRA uppmanar till förbön för det nepalesiska folket som befinner sig i en akut nödsituation efter den starka jordbävningen i förra veckan. Idag säger Nepals premiärminister att man fruktar att 10 000 kan ha mist livet och att 1.4 miljoner människor är i akut behov av mat och vatten.

IBRA har till helt nyligen inte haft något arbete i Nepal men i slutet av mars höll två IBRA-medarbetare en workshop i huvudstaden Katmandu i ämnet ”Mission och mediestrategi” för personal och ledare för radiostationen Good News FM. Syftet var att inspirera för att börja dela evangeliet med människor utanför den existerande kyrkan.

Bengt Åke Bengtson, som representerar både IBRA och Timrå Pingst och som undervisade i workshopen i mars uttrycker sin bestörtning över katastrofen som drabbat landet.

– Det känns fruktansvärt och tragiskt att det drabbar ett land som redan är så fattigt! När man precis besökt landet så tänker man direkt på alla ansikten och namn på personer vi mött. Jag är glad att de alla är välbehållna men de har lidit materiella förlusten.

Bengt Åke Bengtson vädjar nu till alla goda krafter att hjälpas åt i det akuta nödläget för att bistå landet med mat, vatten och återuppbyggnad. IBRA tillsammans med Timrå pingstförsamling fortsätter parallellt att planera för ett fortsatt stöd till Good news FM.

– Radiostationen har klarat sig i skalvet och får fungera som en röst av tröst och uppmuntran till folk i denna svåra situation. På längre sikt för vi en dialog med Good News FM om hur vi kan samarbeta framöver. Vi har redan planer på fler utbildningstillfällen.

– Ni har fått oss att inse att vi inte är journalister, men evangelister! säger ledaren för radioarbetet efter workshopen. Aldrig någonsin har vi hört något liknande och vi vill att ni kommer tillbaka för att undervisa oss mer!

Workshopen var ett resultat av ett besök i landet av representanter för IBRA och Pingstförsamlingen i Timrå i augusti 2014. De fick då kontakt med Good News FM som uttryckte en önskan om samarbete.

PMU, som liksom IBRA ligger under Pingst – fria församlingar i samverkan, har partner i landet som är igång med ett akut hjälparbete. För att ge till katastrofinsatsen, se: www.pmu.se.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.