När jag var ung arbetade jag som barn- och ungdomsledare i en del Pingstförsamlingar i Sverige. Jag kommer ihåg en sång som vi ibland sjöng med barnen, där sångförfattaren skrev: Att få förlåtelse va skönt det är!
För en tid sedan blev jag påmind om om den där sångstrofen när jag mötte Sunay. Han är pastor i en lite romsk församling i Stoliponovo, ett romskt getto i Bulgarien. Sunay föddes och växte upp i en muslimsk familj där pappan var Imam. Tanken var att Sunay skulle följa i sin fars fotspår. Men Gud hade en annan tanke.
Sunay fick en Bibel av sin far med syfte att studera och kunna bemöta felen i de kristnas tro. Istället fann Sunay Jesus.
När hans pappa fick reda på det blev han så förargad att han tillsammans med sina bröder tog fast Sunay, band honom och torterade honom grovt i fem dagar.
”De gjorde bara uppehåll för att äta” berättar Sunay.
När det inte gick att slå Jesus ur honom tog Sunays pappa honom till ett mentalsjukhus och försökte få honom förklarad sinnessjuk. Det lyckades inte heller. Då gick pappan till en muslimsk domstol och upphävde sitt faderskap. Sunay blev utslängd från både hem, familj och vänner.
Men Herren var med Sunay och han fick ett nytt hem. Han fick flytta in hos pastorn för den lilla Pingstkyrkan i närheten där Sunay bodde.
Sunay blev pingstpastor i gettot istället för Imam. Trots tortyren och allt han hade gått igenom gav Gud honom ändå förmågan att förlåta sin far.
Det gick inte en dag utan att han bad för sin pappa och för sin övriga familj.
En dag, efter flera år hemifrån, blev han ombedd att komma hem. Hans pappa var allvarligt sjuk och låg för döden. Han ville träffa Sunay innan han dog. Där, vid dödsbädden, fick Sunay leda sin far till Jesus och till förlåtelse.
”Han bad både Gud och mig om förlåtelse”, säger Sunay, med ett brett leende på läpparna. ”Pappa upplevde förlåtelse och dog i frid”.
Idag är stora delar av han släkt Jesus troende och Sunay är fortfarande pastor i Pingstkyrkan inne gettot i Stoliponova.
Förlåtelsen är stark – och skön!

Paul Waern
Verksamhetsansvarig
IBRAs Distansbibelskola

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.