Muslim konverterade till kristendom.

Som hängiven islamist gick Ahmed in för att motbevisa de kristna. För att kunna argumentera på ett bra sätt började han läsa Nya Testamentet vilket ledde till att hans planer gick i stöpet. Han blev frälst och idag gör han allt för att hjälpa andra att bli Jesus lärjungar.

Jag träffar Ahmed på en konferens i Mellanöstern. Han själv är från Algeriet där han också bor och arbetar med IBRAs uppföljningsarbete. Det vill säga han är ansvarig för kontakterna med människor som hör av sig efter att ha berörts av något radio- eller tv-program. Han pratar engagerat om sin tro på Jesus och om de människor han träffar.

Tron var inget Ahmed växte upp med. Eller jo, visst trodde han på Gud, men inte som idag. Ahmed var mycket aktiv i en islamistisk rörelse där en grupp på fyra vänner, varav en imam (böneledare i moskén), ville se samhället mer influerat av islam. Imamen fungerade som den lilla gruppens ledare. En dag påpekade han att deras uppdrag var att stoppa de kristna som försökte omvända muslimer. Men det skulle inte göras med våld, utan intellektuellt, där de skulle dissekera de kristnas argument och Bibel.
– Jag fick i uppdrag att skaffa ett Nya Testamente, vilket jag gjorde och började läsa det, berättar Ahmed. Gruppen samlade angreppspunkter som jag sedan gick till de kristna med. En av de kristna frågade mig: ”Ahmed, söker du Gud av hela ditt hjärta, eller tar du bara det här som ett skämt?” Den frågan fick mig att tänka efter, och gjorde att jag verkligen uppriktigt började söka Gud.

Ahmed gjorde allt som en rättrogen muslim ska göra och studerade Koranen och Muhammeds liv. När han hade funderingar och ifrågasättanden om det han läste tog han upp det med imamen, som dock inte ville bemöta kritiska frågor. Ahmed blev frustrerad. Hos de kristna fick han ett helt annat bemötande där även hans tvivel fick plats.

– De sade till mig, att jag skulle hitta den sanna vägen om jag var ärlig i mitt sökande. Så, jag började be från hjärtat; ”Gud, visa mig den rätta vägen!”

Så kom dagen då Ahmeds liv tog en helt ny vändning. En av de kristna frågade honom om de skulle ta en promenad i skogen. Ahmed beskriver det som att han hade ”en inre törst efter att höra om Jesus”, så han svarade ja.

– Till dess hade vi haft mycket diskussioner, men den där dagen var jag bara tyst och lyssnade. Plötsligt hörde jag en röst som sade: ”Kom till mig om du är törstig.” Det var inte mannen jag promenerade med, utan Guds röst! Jag började gråta (jag som aldrig grät!). Där mitt i skogen föll jag på knä och tog emot Jesus. Jag har aldrig tidigare känt en liknande känsla. Det var som om någon annan tog på sig det tunga jag bar på. Jag fick frid, och det kändes som om jag började sväva i luften. Det var den största dagen i mitt liv.

Ahmeds familj blev inte glad över att han blivit frälst. De trodde att det slagit slint i huvudet på honom eller att han blivit besatt av något ont. De kallade till sig en imam som försökte driva ut ”det onda”.

– Men det gick inte att få bort det jag tagit emot i mitt hjärta! Så småningom sade de att det var okej att jag blivit kristen, så länge jag inte försökte påverka andra. Men när en efter en kom till tro i min närhet blev situationen ohållbar för min familj. ”Han är en skam för familjen, så det enda vi kan göra är att slänga ut honom”, sade min mamma.

Ahmed lämnade sin familj och kunde inte träffa dem på två år, men så småningom började de ses igen och idag är flera av familjemedlemmarna Jesus-troende.

Ahmeds omvändelse gav honom en helt ny syn på människor. Han började älska dem. När han så småningom fick klart för sig att många i Algeriet kom till tro på Jesus genom att lyssna på radio, fick han ett hjärta för att följa upp lyssnarkontakter. Han träffade ganska snart personer som var partner till IBRA och blev på så sätt engagerad i IBRAs arbete. Ett ”församlingsplanteringsteam” på 18 personer undervisar och tränar de nya i tron, och så småningom bildas församlingar. Deras vision är att det ska finnas en kyrka eller husförsamling i varje region i landet.

Ahmed menar att media spelar en oerhört stor roll för att väcka människors gudslängtan och för att erbjuda undervisning, men att den ”markaktivitet” som han och hans team utför är nödvändig för att kunna träna lärjungar och plantera församlingar.

Ahmed berättar en historia som illustrerar medias styrka. Han fick kontakt med en man som lyssnat på kristen radio under lång tid, och bestämde att åka hem till honom. Det visade sig att han bodde i ett mycket avlägset, öde hörn av landet, i öknen, dit det inte ens fanns en riktig väg. Mannen var sprängfull av bibelverser, bad och sjöng som om han varit en församlingsmedlem i hela sitt liv. Men han ägde inte ens en bibel. Allt han lärt sig och memorerat kom från hans trogna radiolyssnande!

Myndigheterna i Algeriet har tvingats erkänna att det finns kristna algerier i detta annars helt muslimska land. Påtagligt många har blivit kristna, och kyrkor har vuxit upp. Detta gäller framför allt i de områden i norr och nordväst där de kabyltalande (berberfolk) dominerar. Generellt är det lättare för kabylerna att byta religion än för araberna där familjerna har svårare att acceptera att något lämnar islam. För några år sen (?) skrevs det mycket i algerisk press om mängden av människor som blev kristna. Det var en tuff tid för kyrkorna som ansattes hårt av myndigheterna då de bland annat försökte tvinga kyrkor att slå igen, vilket de inte lyckades med på alla ställen. 2006 skärptes lagen så att det blev kriminellt – inte bara att byta religion, utan även att försöka påverka någon annans tro.

  • En algerier som börjar följa Jesus får familjen, hela sitt sociala sammanhang och myndigheterna emot sig. Det har gjort att många kristna vill lämna landet, men Jesus har sagt att vi ska vara ljus och salt i världen, det vill säga att vi ska påverka vår omgivning.

För Ahmed finns inget alternativ. Han vill vara kvar i landet där det finns så många sökare. Förr räknade vi antalet kontakter vi fick, men nu kan vi inte räkna dem längre. Vi räknar hur många kyrkor som bildas!

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.