globe-940369

När Amadi Ekuni blev frälst tog han missionsbefallningen till praktisk handling.
Han reste från by till by och berättade om sin nyfunna tro och avslutade med utmaningen: Vem vill tro på Jesus Kristus?
Responsen var övervägande positiv och skulle kunna beskrivas i framgångshistorier som ”hundra tog emot Jesus i xx-byn”. Men för Amadi Ekuni var det här bara början av en historia.
I en av byarna han var på väg att lämna för nästa by, kom en kvinna fram till honom precis innan han skulle stiga in i bilen.
”Ska du lämna oss nu? Vem ska nu lära oss om vem den här nya guden Jesus är? Vem ska lära oss hur vi ska leva?”
Amadi Ekuni kände hur kvinnans ögon brände i ryggen när han satte nycklarna i tändningen. Han tvekade en stund. Skulle han stanna? Men missionsbefallningen var ju tydlig ”gå ut och gör alla folk…” och han hade precis bara börjat. Så han startade bilen och körde till nästa by.
Men kvinnans ögon brände i honom långt efter att han lämnat. Han kände att det fanns en utmaning i hennes fråga, ett ansvar för vittnesbördet som han fram tills dess inte riktigt tagit. Han hade mer ägnat sig åt ”berätta om Jesus” istället för att ”undervisa om att vara Jesu lärjunge”. Eller för att hårdra det hade det blivit en ”vittna-och-dra”- mentalitet han gjort sig skyldig till. Samtidigt kände han tydligt sin begränsning. Om uppdraget var att undervisa, skulle han behöva göra det på ett mer effektivt sätt för att kunna nå så många som möjligt.
Av olika omständigheter kom han i kontakt med David Watson, pionjär inom området “Disciplemaking movements” eller det vi kallar för lärjungaresan.
Sedan dess har Amadi Ekuni varit engagerad i församlingsplantering i bland annat Kenya och Etiopien, och haft perioder då han bott i USA och utbildat sig i dessa frågor.
Amadi Ekuni fick nu upp ögonen för en mer ursprunglig tolkning av missionsbefallningen som löste upp dilemmat han känt.
”Jesus sa: ’Gå ut och gör alla folk till lärjungar…’. Men jag tror att vi ska tolka det som: ’Medan du går, gör folk till lärjungar.’ Det sätter missionsbefallningen i ett annat perspektiv där fokus bör ligga på undervisning, inte på att bara vittna och resa vidare.”
Amadi Ekuni menar också att missionsbefallningen i sitt ursprung också tar oss förbi andra svåra frågeställningar.
”Jesus sa inte: ’Se till att folk byter religion.’ Så undervisa istället om hur man är en efterföljare till Honom. Lärjungaskapande är mer långsiktigt och av det följer tro”, säger Amadi Ekuni.
Dessa nya insikter vrider perspektivet en aning. Det glada budskapet är för alla och människor behöver inte ryckas upp ur sin kultur.
”Vi behöver presentera Jesus utan de kulturella stämplarna. Det handlar om en relation – inte en religion”, säger Amadi Ekuni.
Jesus ger alla ledtrådar till hur missionsbefallningen ska verkställas. Han utrustade särskilt de tolv lärjungarna för att de sedan skulle sprida budskapet vidare på samma sätt.
”I traditionell mission har vi varit mer fokuserade på antalet frälsta som blivit utkomsten av våra insatser. Men har det också inneburit en verklig skillnad i människors liv?”, frågar Amadi Ekuni retoriskt.
Han understryker att han inte varit i kontakt med någon annan mediaorganisation hittills som satsar på Lärjungaskapande så som Ibra gör.
”Det kommer att ta tid att ändra tankesättet kring det här”, säger han.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.