Afrika är inte färdigmissionerat. I Östafrika skördades miljontals under slavhandeln. Idag finns 30 miljoner människor där en majoritet är muslimer på Swahilikusten som ännu inte fått höra om Jesus.

Många har en felaktig föreställning om att Afrika är färdigmissionerat och att kontinenten redan nåtts av evangelium. I vårt arbete blir vi ofta förvånade över att upptäcka platser som ännu inte hört talas om Jesus.
Ett exempel på det är en by som ligger knappt tio mil från Dar-es-Salaam, Tanzania. Vårt uppföljningsteam gjorde en avstickare dit när de hade gjort ett besök i närheten.
De satt på en kafeteria i byn och började prata med en bordsgranne om skapelsen. Det brukar vara ett bra sätt att ta reda på intresset för att prata om andliga frågor. Frågorna väckte stor uppståndelse på kafeterian, för de hade aldrig hört att det fanns en skapare – vilket de flesta muslimer också känner till.

100 miljoner offer för slaveriet

Bakgrunden till att islam fått ett så starkt fäste just där har sin grund i slavhandeln som började redan under 700-talet. Många känner till den transatlantiska slavhandeln som skedde från Västafrika. Men det fanns också en stor slavhandel från Östafrika till Arabien. Det finns uppskattningar som talar om att det från år 650 till 1908 då den sista officiella försäljningen av en slav registrerades i Osmanska riket var det totala antalet offer för den arabiska slavhandeln kring 100 miljoner människor.

Konverterade för att undkomma slaveri

Araberna tömde hela länder på slavar. Eftersom en muslim inte fick ha en annan muslim som slav, var det många som konverterade till islam. Religionen spred sig snabbt över kusten. De arabiska slavägarna byggde också moskéer längs med kusten, bland annat i Kilwa, Tanzania och kunde därför befästa den islamska utbredningen.
Slaveriet stoppades, men följden har blivit ett andligt slaveri.

IBRA sprider evangelium på Swahilikusten

Därför fokuserar IBRA särskilt på Swahilikusten där det finns uppskattningsvis 30 miljoner människor som inte har hört evangelium.
Vi har just nu 170 Bibelupptäckargrupper i området fördelat på Kenya, Moçambique och Somalia. Men vi har bara tre som följer upp och ger ledarskapsträning.

Dubbla din gåva

Nu vill vi ge dig utmaningen att dubbla din gåva några månader för att mobilisera en befrielserörelse för en andlig frigörelse på Swahili-kusten. Nio personer står redo nu att påbörja sin ledarträning.
Om vi är 300 personer som ger 500 kronor extra under några månader, har vi möjligheten att genomföra en rad projekt för att nå de 30 miljoner som är onådda i Östafrika.

Tack för din gåva!

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.