church-750251

Erfarenheten visar att bön kan öppna oanade möjligheter om vi ber specifikt, uthålligt och förväntar oss konkreta resultat.

 Jag vill här dela några av mina erfarenheter som evangelist, pastor och missionär när det gäller att be strategiskt för att kunna utbreda Guds Rike och uppnå mål som annars är omöjliga att nå.

För tjugo år sedan antog jag utmaningen att leda ett arbete i arabvärlden som kom att heta Aktion Ibrahim. Arabvärlden – ett i mångas ögon stängt och mycket svårarbetat missionsfält. När jag bad över erbjudandet och tänkte på min begränsade erfarenhet – språkligt och kulturellt – och tyckte att jag inte var lämpad för uppgiften, fick jag ordet från Markus 7 där Jesus säger till den döve mannen med talsvårigheter: “Effata – öppna dig!” och mannen började höra och tala.

Jag insåg att min stora uppgift var att be för nationerna i arabvärlden och säga till länderna “Öppna er för Jesus!” Vi tog fram kartan, lade händerna på den och bad för länderna!

Samtidigt utformade vi en strategi för hur detta skulle kunna ske genom olika insatser med bönen som den drivande kraften. En fantastisk möjlighet såg vi i samarbetet med IBRA som via radion kunde nå människor med evangelium. Vi fick se många bli frälsta, men vi var inte helt nöjda. Vi ville att alla i arabvärlden skulle få möjlighet att höra vårt talas om Jesus, och fortfarande var vi begränsade då sändningarna bara nådde delar av den arabisktalande världen. Så vi började be strategiskt. Vi bad varje dag i tre månader. Bönesvaret kom genom ett telefonsamtal från Gösta Åkerlund på IBRA i Stockholm. Han berättade att de blivit erbjudna en unik möjlighet att sända från en av världens starkaste mellanvågssändare. Min motfråga var: “Når vi då hela arabvärlden?” Ja, om vi kombinerade denna sändare med två andra så fick vi full täckning över området! Ett år efter att vi hade börjat be var våra böner besvarade. Från den 3 september 1995 hade alla i arabvärlden möjlighet att höra om Jesus på sitt eget modersmål!

Något vi upplevde som extra fantastiskt var att de sändare vi nu fått tillgång till var samma sändare som under kommunist-tiden i Sovjetunionen tidigare förmedlade budskapet: ”Det finns ingen Gud!” Nu sände de budskapet om att Jesus lever! Vilken radikal skillnad … genom strategisk bön!

Bön som är inspirerad, profetisk och driven av en stark längtan och hunger ger resultat!
Att be strategiskt är att be målmedvetet, uthålligt och specifikt så att du efteråt kan säga ”Det hände!”

Böneämnen:

1       Att individer i Sverige får upp ögonen för strategisk bön och börjar formulera specifika mål för de sammanhang man befinner sig i.

2       Att olika församlingar i Sverige börjar be strategiskt för att Guds rike ska bli synligt i vårt land.

3       Att individer, församlingar och organisationer formar bönenätverk som fokuserar på strategisk bön för Sverige och världen. Att vi ska få se det ena specifika målet efter det andra uppfyllas, så att Guds rike blir allt mer synligt.

FOTNOT: Denna text är en del av Fredagsbönen – ett samarbete mellan IBRA och tidningen Världen idag . Texten finns även publicerad i tidningen.

 

 

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.