IMG_9288

Att ha fått möjligheten att göra den här resan tillsammans med eleverna från Arusha har varit väldigt roligt och intressant. Vi tänker och reagerar ofta olika vilket tvingar oss att samarbeta, något som är viktigt då vi har så mycket att lära av varandra. Många av eleverna har ganska svåra bakgrunder och skattar sin utbildning högt, något som kändes ovant då det för oss ofta är en självklarhet. Att de får gå på colleget ger dem så mycket glädje, men att de har fått kämpa mer för att lyckas har gett dem en stark självsäkerhet och framtidstro. Även om vi inte alltid förstår varandra och inte alltid kommer överrens så är vi också väldigt lika på många sätt och har ofta roligt tillsammans.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.