Vi har världens viktigaste uppdrag – att berätta för alla människor om Jesus!

I Matteus 28:18–20 står det att vi ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Den befallningen innefattar alla etniska grupper, man som kvinna men också gammal som ung.

Vi vet att den yngre generationen är superviktig i detta uppdrag och IBRA vill därför inspirera, utmana och uppmuntra dig som är ungdom att ta konkreta steg ut i mission! Vi kallar denna satsning för TO THE MILLIONS. Genom att finnas där ungdomar finns – på ungdomsmöten hos lokala församlingar, konferenser och sociala medier vill vi träffa och peppa dig, från nybliven tonåring till äldre ungdom, med ett hjärta som bultar för mission. Låt oss tillsammans ta de goda nyheterna TO THE MILLIONS!

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.