– Hur leder jag en ännu inte troende människa in på resan att upptäcka vem Jesus är, att bli en lärjunge som själv skapar lärjungar, som i sin tur skapar lärjungar?

Under alla dessa år har jag kanske sett på lärjungaskap som en kurs eller ett program vi har i kyrkan. Men det som tog tag i mig när jag först mötte personer som jobbade med en mycket framgångsrik internationell lärjungaskapande rörelse var att lärjungaskapande inte handlade om strategier och metoder för IBRA eller församlingen, utan att det är något väldigt personligt.

Det var något som slog ner i mitt eget liv och kom väldigt nära och ledde till att jag ställde mig själv frågan; hur gör jag lärjungar? Det blev, och är, en jobbig men nyttig process.

Jag menar att vi i kyrkorna haft den fasta ordningen att vi först måste predika, sedan kommer omvändelsen och så småningom är människan redo att gå en lärjungakurs. Den stora aha-upplevelsen för mig var att inse att den lärjungaskapande processen kan börja innan omvändelsen.

Vi kom för några år sedan i kontakt med den lärjungaskapande rörelsen City Team startad av amerikanen David Watson. För City Team handlar församlingsplantering om en pågående process som bygger på att lärjungar ”gör” nya lärjungar.
Hörnstenen i den lärjungaskapande processen är ”upptäckarbibelstudiet” (på engelska DBS, Discovery Bible Study) där man studerar Bibeln på ett väldigt enkelt sätt, där fokus ligger på att tillämpa det i sitt liv. Det handlar om att läsa, formulera med egna ord och dra konsekvenserna av bibeltexten.
Detta ska delas i en grupp, så att det blir formulerat, diskuterat och korrigerat i en gemenskap. I en fungerande grupp som möts regelbundet ska gruppen utmanas att följa upp vad som hänt sedan gruppen träffades sist.

– På så sätt gör man varandra ansvariga för att faktiskt lyda Guds ord.

Skulle du vilja ladda hem material för att genomföra ett upptäckarbibelstudie? Klicka här

Lyssna gärna till Niclas Colléns podcast här

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.