Det är inte lätt att få vardagspusslet att gå ihop när man har tre barn. Så Duranda tvekade inte att följa de goda råd som hon fick höra på radion. Vad hon inte visste var att det inte bara skulle hjälpa henne i hennes vardagsbestyr, utan helt förvandla hela hennes familj…

De flesta småbarnsföräldrar kan känna igen sig i frustrationen att få vardagen att fungera någorlunda. Tre barn som ska äta, ha rena kläder, som ska ha hjälp med att lösa sina konflikter och kanske inte dras för mycket med av sina egna.

Sen vuxenrelationen. Under småbarnsåren finns det många som frågar sig om det alls finns något vuxenliv. Och om den till äventyrs finns kantas den av stress och irritation över praktiska saker som inte blir gjorda på rätt sätt. Ibland kan man undra om det finns något kvar av det som gjorde att man en gång valde varandra.

Duranda från Mali hade det så. Hemmet var i fullkomligt upplösningstillstånd och hon önskade bara att barnen skulle växa upp snabbt.

Det var då hon fick in Zoom Africa och fastnade i ett relationsprogram som gav logiska och enkla råd som bland annat handlade om hur man bygger en sund familj och hur man som kvinna är sann och samarbetar med sin man. Duranda hade lätt för att ta det till sig. Hon tvekade inte att ta till sig både de råd som rörde barnuppfostran som de som handlade om relationen till sin sambo.

”Jag tyckte att det jag hörde var logiskt, så jag bestämde mig för att följa de råd jag fick på radion”, säger hon och ler.

Det skulle visa sig ge resultat. För när hon följde råden från programmet, märkte hon att stämningen i familjen förändrades.

”Ja, det blev helt enkelt frid i hemmet”, säger hon.

Skillnaden blev så uppenbar att också hennes sambo förstod att något hade hänt med henne. De enkla, praktiska råden gjorde att hennes sambo också blev intresserad av att lyssna på programmen.

”Efter att ha lyssnat ett tag på radioprogrammen och upplevt den frid som budskapet hade skapat i mitt hem, ville jag ta emot Gud. Det hade fötts en tro.”

Duranda berättar att hennes tro växte i takt med varje nytt program hon lyssnade till.

Så småningom kontaktade hon pastorn som ansvarade för familjeprogrammet och han ledde henne i en bön om frälsning.

”Då pastorn hörde att jag inte var gift med min pojkvän, rekommenderade han mig å den varmaste att vi skulle gifta oss. Så vi ställde till med bröllop och pastorn fick viga oss, berättar Duranda med ett brett leende. När min man har sett vad Gud har gjort för mig har han också taget emot Jesus. Det är fantastiskt!”

Det är tydligt att det har skett en hel del i Durandas liv det senaste året. Dessutom kan hon berätta att hon just blivit döpt.

”Nu går jag, min man och våra tre barn till kyrkan varje söndag och jag är ett levande vittnesbörd om att Gud har förändrat mitt – och vår familjs – liv.”

 

 

 

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.