BangkoktjejML

I satsningen ”Key City Bangkok” fokuserar IBRA på lärjungaskapande med Bangkoks unga som målgrupp. I världsdelen i övrigt arbetar vi främst i länder med muslimsk majoritet.

I Bangkok, Thailand, har IBRA en av sina äldsta partner, Way of Life, som jobbar med radiosändningar över lokala stationer i hela landet. Way of Life erbjuder lyssnarna en grundläggande kurs som förklarar Gud för en person som inte känner till de kristna värderingarna.  Över en miljon människor har studerat kursen och över 1 500 personer varje år kommer till tro på Jesus genom detta arbete.
Teamet reser regelbundet ut i landet och bjuder in lyssnare till samlingar som alltid resulterar i människors beslut att följa Jesus.

2014 initierade IBRA ”Key City Bangkok” som ingår i IBRAs globala satsning på storstäder i världen där utmaningen är den klassiska ”att göra lärjungar” – men mitt i en global ungdomskultur. Förhoppningen är att ett starkt nätverk av många aktörer ska arbeta på många fronter, men med samma mål att nå Bangkoks unga med Jesu kärlek. I ett pilotprojekt spelar sociala medier en avgörande roll för att kommunicera med ungdomarna.

Bangkok är den första av regionens storstäder där IBRA söker nya arbetssätt, men vi tror att fler storstäder följer, exempelvis Mumbai i Indien.

I flera av de länder vi jobbar är motståndet mot kristna och kristen tro mycket stort, i vissa fall är det förbjudet i lag eller enligt samhällets normer att byta religion. Trots detta ser vi människor komma till tro och börja samlas i hemmen för att dela gemenskapen med andra troende.
I ett av länderna blir 130-150 döpta varje månad i IBRAs nätverk. I ett annat land får vi 50-70 nya kontakter varje månad med människor som söker Gud.

I de länder vi jobbar är majoriteten av befolkningen mycket fattig. Därför jobbar vi med ”samhällsradio” för att hitta lösningar på de vardagsproblem våra lyssnare har.

Exempel på medieutbildningsinsatser som IBRA står bakom i Asien är en tvåårig utbildning på en bibelskola i Indien och en on line-kurs på mandarin (för Kina).

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.