EgyptiskorMariaLevander

Ledstjärnan i allt arbete är att det ska leda till att människor blir Jesu efterföljare.
Denna region har under de senaste 20 åren varit i starkt fokus för IBRA. Utvecklingen har gått från att sända radioprogram på arabiska över hela den arabisktalande världen till att rikta in sig på specifika områden och dialekter och ha personliga kontakter och möten med individer och grupper med syfte att få till små fungerande grupper av Jesustroende.

Några av länderna har en erkänd kristen minoritet, men majoriteten är muslimer och i några länder anser man sig inte ha några kristna alls. Men IBRAs partner vet att det i varje land finns en växande grupp som kommit till tro, tack vare medieproduktioner och drömmar där Jesus visar sig för individer. Det pågår en stark tillväxt av husförsamlingar helt bestående av muslimer i flera länder, men tyvärr också en extrem förföljelse.

De senaste åren har vi allt mer gått ner på landnivå och lagt upp mediestrategier för just det landet, i nära samarbete med andra partner som vill sprida Guds rike i detta land. I flera av dessa sammanhang har IBRA blivit en ledande aktör, framför allt i de länder som anses som mycket stängda för evangelisk verksamhet. Under 2014 gladde vi oss till exempel över att kunna börja producera tv-program för Saudiarabien, med en saudisk programledare. Han vittnar om Jesus och i varje program ber man för ett specifikt geografiskt område i Saudiarabien.

De flesta programmen i regionen produceras idag i Egypten, våra partner där ligger i framkant med att göra professionella tv-dramer och direktsända webbradiosändningar.
I Nordafrika satsar våra partner mycket på barnprogram för tv som ger barnen grundläggande värderingar och webbsidor där man lägger ut vittnesbörd från personer från namngivna orter för att visa att det existerar inhemska troende. Vi får ofta höra från människor som börjat tro på Jesus att de tror sig vara helt ensamma i sin stad om att vara troende. Då våra team får kontakt med dem inleder de en relation som så småningom leder till att de kan sammanföra individer i en gemenskap med andra Jesustroende.

Förutom de olika arabiska dialekterna vi jobbar med samarbetar vi med partner som inriktar sin  produktion på Iran och omkringliggande länder, på persiska.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.