video-943574_640

Jag har tre veckor i rad skrivit om tre olika turkfolk under vinjetten ”Fredagsbönen.” Turkar i Turkiet, turkmener i Turkmenistan och uzbeker i Uzbekistan. Några andra turkfolk är kazakerazeriertatareravarerkirgizer och uigurer. Totalt finns nästa 200 miljoner människor som talar någon form av turkiska. Islam är den totalt dominerande religionen bland turkfolken. Det är mycket få som är berörda av evangeliet. De är onådda folk.

Att nå dem med evangelium är ett prioriterat uppdrag för Ibra. Av den anledningen tog vi, tillsammans med några andra organisationer, initiativet till Kanal Hayat (Livets Kanal). En kanal som sänder kristna tv-program via satellit. Det har nu snart gått tio år sedan KH började sända på den turkiska som talas i Turkiet, och idag sänds program på ytterligare tre turkiska språk: azeri, turkmenska och uzbekiska.

Kanal Hayats program är också tillgängliga på internet via youtube.com/kanalhayatplay, och för nerladdning från hemsidan kanalhayat.tv. Varje månad är det ungefär 25.000 som tittar på programmen på youtube eller laddar ner program till sin dator från hemsidan. Varje månad är det tusentals tittare som kontaktar kanalen via telefon, facebook, chat eller på annat sätt.

Våra uppföljningsteam jobbar hårt med att ta hand om alla som hör av sig. Och det ger resultat. Flera hundra har kommit till tro sedan det här tv-arbetet startade. En del av dem har blivit medlemmar i redan existerande församlingar. Men det har också bildats många nya församlingar på platser som tidigare saknat evangelisk verksamhet.

Det räcker inte med att sända tv-program, det måste också till en dialog med tittarna. Våra uppföljningsarbetare besöker sådana som önskar det och undervisar dem vidare i tron. Seminarier i lärjungaträning anordnas med nya troende, och de sprider sedan sin nyfunna tro vidare där de lever och bor. På så sätt får de nykristna vara med att grunda nya församlingar.

Nu när klimatet hårdnat och de kristnas frihet har beskurits i flera av länderna i Centralasien och även i Turkiet blir media ett allt viktigare verktyg för uppdraget att sprida evangeliet till turkfolken. Vi planerar nu att göra ytterligare satsningar på internet och sociala medier för att ännu effektivare nå de onådda.

Vi behöver dina för förböner för detta. Församlingar och kristna i Turkiet och Central Asien behöver också våra förböner. Du kan vara med och göra skillnad genom att be!

 

 Böneämnen

-Be om Guds ledning för Ibras planerade satsning på att nå turkfolken med hjälp av sociala medier.

-Be om fler hängivna arbetare som kan följa upp alla som kontaktar Kanal Hayat. Där skapas resultaten.

-Be om fler producenter och mer resurser för programproduktionen. Vi vill utveckla detta viktiga arbete.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.