fisherman-mosque-246976_640

Längst västerut i Afrika ligger storstaden Dakar, huvudstad i Senegal. Här bor över tre miljoner människor, och allt fler flyttar hit. Befolkningen består till stor del av studenter, affärsmän, gästarbetare och flyktingar från andra afrikanska länder. Här har många utländska företag och organisationer sina kontor, och hit kommer också en hel del turister. Dakar är kort sagt en inflytelserik och växande stad i Västafrika.

De allra flesta senegaleser är muslimer. Ganska många av dem blandar in traditionell animism i sin tro. Några procent är katoliker. Få är evangeliskt kristna. När man besöker kyrkorna i Dakar upptäcker man att de flesta som kommer dit är utlänningar. Några tillhör sererna eller något annat minoritetsfolk. I stort sett inga är från de största singalesiska folkgrupperna wolof och fulani. Malinke är en annan stor folkgrupp som inte heller är representerad i de kristna församlingarna, med undantag för ett fåtal individer. En riktig senegales är muslim. Kristendom är för främlingar. Så tänker man.

Tillsammans utgör de här tre etniska grupperna i Senegal ungefär elva miljoner människor. Alla tre är representerade i storstaden Dakar.

Nu måste bönearbetet intensifieras och fler förebedjare engageras. Missioner och lokala församlingar behöver med Guds hjälp hitta vägar att kommunicera evangeliet till wolof och de andra onådda folken i Senegal. Det behövs mer kulturanpassad mission. ”Business as usual” funkar inte här. Vi är beroende av Gud, den insikten är en bra utgångspunkt.

Vad är viktigast, och hur kommunicerar vi det?

Med Ordet och Anden kommer vi långt. Om vi kan ge människor Guds Ord på deras eget språk, och enkla instruktioner som hjälper dem att själva studera och upptäcka vem Jesus är, så kan den Helige Ande göra mer än vi ens vågar önska eller tänka.

Missionärer och lokala kristna ledare behövs fortfarande, men kanske på ett annat sätt än vi är vana vid. I vissa sammanhang gör de större nytta som rådgivare vid sidan av samlingar, än att själva visa sig i möten med onådda folkgrupper. Det bästa är att, om möjligt, arbeta genom individer från den aktuella folkgruppen.

Du som läser detta kan vara med och göra skillnad. Dina böner är betydelsefulla. Jag skulle vilja uppmuntra dig att dagligen be för onådda folkgrupper. Ta med Dakar, Senegal och Sahel-regionen när du ber.

Utan Gud kommer vi ingenstans, men genom Guds nåd kan vi få se förvandlade individer och samhällen!

Böneämnen:

* Be att evangeliet, de goda nyheterna om Jesus, ska bli välkänt i Dakar. Be att budskapet ska spridas på de största språken wolof och fulani-språket pulaar .

* Be om nya församlingsplanteringar bland de inhemska folken i Senegal, om växande kyrkor som tydligt uppfattas vara för senegaleser.

* Be för de över tio miljonerna malinke som lever i Senegal och dess grannländer. Be att nyckelpersoner ska komma till tro på Jesus och bli dörröppnare.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.