Bild på en hamn i Turkiet
På Nya testamentets tid blev Turkiet ett centrum for de kristna Här växte många församlingar fram. I dag är bilden en helt annan med små församlingar och väldigt få kristna. Men Gud verkar, och i dag finns här ett växande evangeliskt arbete mitt i turbulensen. Turkiet är landet som ligger i två varldsdelar, Europa och Asien. Trakien, den europeiska delen, ligger i det nordvästra hörnet och avgränsas genom vatten mot Anatolien, den asiatiska delen som vi ocksa känner under namnet Mindre Asien. Det var i det här omradet som Paulus verkade på flera av sina missionsresor. Vi känner också till de sju församlingarna i Mindre Asien från Uppenbarelseboken.

Turkiet är i sin konstitution en sekulär stat med religionsfrihet, men är starkt dominerat av islam. Inte mindre än 96 procent av befolkningen bekänner sig som muslimer. Av Turkiets 78 miljoner invånare ar det bara några promille som bekänner sig till den kristna tron.
Etter att det under många år varit en ganska stabil politisk situation i landet, har radikaliseringen och polariseringen under senare tid börjat kännas som slutet pa den relativt goda demokrati som tidigare rått. Kriget mellan turkiska armen och kurdiska PKK, samt flyktingströmmarna fran Syrien och Irak, påverkar också starkt det politiska läget i landet. Turkiet har tagit emot omkring tre miljoner flyktingar, och de kanske blir ännu fler nu när avtalet med EU trätt i kraft. Genom den turkiska evangeliska alliansens flyktingarbete har flera svenska församlingar kunnat skicka hjälp till behövande i lägren. Hjälpen har gått till mat, mediciner, kläder, tält, värmekaminer och skolmaterial.

I den här turbulenta situationen kan det glada budskapet om Jesus presenteras genom tv-sändningar över Kanal Hayat. Manga är de som hört om och tagit emot Jesus genom detta arbete. Flera husförsamlingar har kommit till på platser som inte haft någon evangelisk församling tidigare. For några månader sedan hade Kanal Hayat ett partnerskaps-
möte, där Ibra deltog. Det var gripande att höra alla rapporter fran uppföljningsteamen och tv-producenterna om vad Gud gör i landet genom tv-arbetet. Programmen finns också tillgängliga for nerladdning till dator och för streaming från Youtube. Ibra planerar aft utveckla internetverksamheten ännu mer genom en större satsning pa sociala medier. Det är en effektiv metod att komma i kontakt med manniskor som är öppna för evangeliet. Guds forsamling i Turkiet är liten men växer stadigt. Genom våra böner kan vi vara med om att förandra även där det ser som mörkast ut.

Böneämnen:

* Be om stabilitet och lugn i Iandet och att spänningar mellan olika grupper byts mot försoning och samförstand, för landets och allas bästa.
* Be för flyktingsituationen i Iandet och för församlingarnas hjälparbetare, att de ska kunna fortsätta sitt arbete och visa Guds kärlek i flyktinglägren.
* Be om att Guds rike ska växa i landet och att mediearbetet resulterar i många nya efterföljare till Jesus.
Fredagsbönen presenteras i samarbete med Ibra.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.