sunset-1130710_640

Sahel står för Saharaöknens kust, gränslandet mellan sanddynorna i norr och de mer bördiga kustländerna i söder. Om man drar en linje längs den geografiska klimatgräns som går tvärs över Afrika, så kan man lite förenklat säga att det är muslimsk majoritet på norra sidan och kristen på södra sidan. Samtidigt tillhör inte Sahel arabvärlden (så som Nordafrika gör) utan är en del av subsahariska Afrika.

I området som sträcker sig från Senegal i väster via Mali och Niger till Tchad i öster finns miljontals människor som ännu inte har tillgång till evangeliet. Deras möjligheter att få höra om Jesus är begränsade.

Det finns många onådda folkgrupper i dessa officiellt fransktalande länder i Sahel-regionen. De bor till stor del ute på landsbygden, ofta i enkla hyddor, men också i allt högre grad inne i växande och allt mer moderna storstäder.

Även om de flesta kan lite franska så talar de hellre nationella språk, och helst sitt modersmål. Förhållandevis få kan engelska. Språket är alltså en stor utmaning i missionsarbetet i Sahel. Det råder brist på bibelöversättningar. Kulturbarriärer försvårar också. Det varma, torra och dammiga klimatet kan också det vara tufft, i alla fall för många av oss skandinaver.

Missionsuppdraget gäller i hela världen och för alla folk, inte bara där det är någorlunda bekvämt att leva och lätt och riskfritt att kommunicera. Det är snarare så att det som återstår att göra för att uppfylla den missionsbefallning Jesus gav är att gå till de svåraste platserna på planeten, dit ingen annan gått eller där andra ännu inte lyckats. Jag rekommenderar att du surfar in på www.joshuaproject.net eller www.peoplegroups.org och sätter dig in i var behoven är som störst.

I dagsläget arbetar Ibra med att uppmuntra och utrusta nationella ledare att gå till de minst nådda bland de stora folkgrupperna i Sahel. Vi tränar volontärer hos ett tiotal nationella samarbetspartner i medieproduktion och församlingsplantering. Arbetet är redan igång på flera platser medan inledande förberedelser görs på andra håll.

Vi drömmer om att få se nya rörelser av Jesu-efterföljare, från Dakar till Abéché (i östra Tchad). Vi tror Gud om att tusentals personer från det stora fulanifolket som finns runt om i Västafrika ska komma till tro på Jesus och börja följa honom.

I Sahel behövs ökade insatser och mycket förbön.

Böneämnen:

* Be för de satsningar som görs bland folkgrupperna Hausa och Zerma i Niger. Be att nationella inhemska församlingar ska planteras och växa sig starka i landet.

* Be om fred och lugn i Mali. Be om vishet och beskydd för de kristna i landet, och om verklig religionsfrihet.

* Be att uppföljningen av radiosändningarna på språket bariba i norra Benin ska resultera i upptäckargrupper som multipliceras och blir församlingsplanteringar.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.