children-79539_640

Aldrig tidigare i historien har så många människor bekänt sig till tron på Jesus Kristus, och bekänt honom som sin personlige frälsare. Guds rike växer med en enorm kraft.

I början av 1900-talet fanns två tredjedelar av världens kristna i Europa. Idag ser vi hur tyngdpunkten har flyttat söderut. Var fjärde kristen återfinns nu söder om Sahara.

Samtidigt som vi gläds åt rapporter om hur Guds rike går fram skapar det också nya behov. Behovet av bibelskolor och ledarträning växer i takt med Guds rike. Sällan blir det behovet så tydligt som i Sydsudan.

Efter en dramatisk folkomröstning utropades den 9 juli 2011 staten Sydsudan, världens yngsta stat. Hos en hel generation, som inte vet om något annat än krig och förföljelse, började hoppet spira om fred och en bättre framtid, en framtid då man kunde leva och utöva sin tro i frihet. Men inte heller den nya nationen har kunnat ge människor det man drömde om.

I Sydsudan rasar ett inbördeskrig som har kostat tiotusentals människor livet och drivit över en halv miljon människor på flykt från sina hem. Kvinnor och barn våldtas som ett vapen i kriget, barn kidnappas och tvingas strida som soldater, landets befolkning lider brist på i stort sett allt. Sjukvård, skolor, fungerande rättssystem, kommunikationer, mat för dagen… listan på svårigheter och lidande skulle kunna göras nästan hur lång som helst.

Men det är inte hela sanningen om Sydsudan. För mitt i denna fruktansvärda situation växer Guds församling. Människor kommer till tro, kyrkorna är överfyllda och nya församlingar växer fram med en enorm kraft. Gud ger framtidstro och hopp i en för människor hopplös situation.

Vi tackar Gud för väckelsen i Sydsudan, men den skapar också nya behov. Behovet av församlingsledare, förankrade i Guds ord, är större än någonsin. Träningen av nya ledare har inte hängt med församlingstillväxten.

För att avhjälpa det finns Ibras distansbibelskola (ICBI) på plats i Sydsudan med ett program som bistår den lokala församlingen i arbetet med ledarträning. I ett första steg ska 800 pastorer i två provinser utbildas.

Konceptet är enkelt men effektivt. Lektioner skrivs, spelas in och kopieras, och eleven kan med hjälp av en enkel MP3-spelare studera där han bor. Många av pastorerna på Sydsudans landsbygd är analfabeter, och de får på sin MP3-spelare Bibeln inspelad på sitt eget stamspråk.

Den här ledarutbildningen skapar hopp om en ljusare framtid i Sydsudan.

Böneämne:

Bed om fred i Sydsudan. Bed att församlingen får vara fredsbyggare i ett konfliktdrabbat område.

* Bed att distansbibelskolan får bli ett effektivt redskap för att ta hand om den stora skörd som Gud ger i Sydsudan.

* Bed om Guds beskydd för pastorer och evangelister, och för Guds församling i denna oroshärd.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.