Parabolum

För oss som arbetar med kristna medier i Mellanöstern är den 1 december 2015 en stor högtidsdag. Det är då vi börjar sända ”Nahar Khargi” över den kristna TV-kanalen Sat 7, som har cirka 15 miljoner tittare i Mellanöstern, Nordafrika och Arabiska halvön.

För att hitta precis rätt tonfall och infallsvinkel i programmen har våra partners jobbat med manus, inspelningar och redigering i flera år – därför är vi extra spända på resultatet som vi nu hoppas kunna se de närmaste dagarna och veckorna.

Det finns inget som går upp emot äkta gemenskap i en församling, där man t ex kan dela nattvard och få hjälp med personlig förbön.

När vi nu lanserar det nya TV-programmet ”Nahar Khargi” så är det just detta som är målsättningen:

  • Att genom programmen hitta nyckelpersoner (fridens personer) som samlar sina vänner för att tillsammans upptäcka Jesus i bibeln.
  • Att dessa upptäckargrupper (DBS) när människor kommer till frälsning och dop blir början på husförsamlingar som startas.
  • Att det görs så praktiskt och enkelt så att vi kan se multiplikation av lärjungar som gör lärjungar och församlingar som startar nya församlingar.

Be gärna en extra bön till Gud om att de här programmen öppnar människors hjärtan så att de våga ta initiativ och samlas i hemmen med Bibeln i centrum.

Vi har laddat upp med en massiv, kontaktskapande ram till dessa program via sociala medier på Internet. Efter TV-programmen tror vi att tittarna söker personlig kontakt genom YouTube, Facebook och andra resurser som är lätt tillgängliga på webben, som vi har kopplat till programmen.

Kom ihåg: det räcker inte med goda idéer och skickliga inspelningsteam. Dina förböner hjälper oss att ”pricka rätt” och dina gåvomedel gör en så här stor produktion praktiskt möjlig. Tack för ditt trogna stöd!

Om du har tillgång till en dator med Internet kan du själv titta på programmen via den här länken: https://www.youtube.com/channel/UC7RIAzMmeVNBqcGv4kFB2Wg

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.