Marcus Svedman, ansvarig för IBRA-arbetet i Västafrika, förundras över det som händer i Mali just nu: ”Nästan alla är muslimer i det här landet. Tyvärr förekommer både kidnappningar och terrordåd. Ändå har IBRA möjligheter att sända Guds ord rakt in i hemmen och hyddorna med hjälp av 30 starka FM-stationer!”

 

 

 

I ett område söder om huvudstaden Bamako har 120 personer nyligen döpts som ett direkt resultat av vårt arbete, säger Marcus Svedman.

  • När vi besökte Mali nyligen fick vi vara med om att sex nyfrälsta döptes till Kristus i en liten bykyrka ute i bushen. Fem av de nydöpta har muslimsk bakgrund. Visst kommer de att utsättas för problem, men ändå accepterar muslimerna att vi verkar öppet i ”deras” land!

Marcus Svedman konstaterar att den stora öppenheten i Mali gäller just nu: trots att IBRA-programmen lockar människor till kristen tro så protesterar inte den muslimska majoriteten:

  • Just nu har vi en historisk chans att nå Malis 18 miljoner invånare. Vi behöver sända våra program flera dagar i veckan och vi skulle nog kunna sända på ytterligare 20 FM-stationer som står öppna för oss – bara vi vill, säger Marcus Svedman.
  • Nu behöver vi gasa på i Mali! Om vi satsar en miljon kr extra per år kan vi öka till dagliga sändningar, lägga till något mer språk, och komma in på ytterligare 20 nya FM-stationer i Mali, inklusive en mycket populär FM-station i huvudstaden Bamako. Trots att islam dominerar släpps vi in och når onådda folkgrupper som aldrig hört talas om Jesus, eller i alla fall har väldigt begränsad tillgång till evangeliet. Vi har en historisk chans att bryta ny mark i Mali tillsammans med en spirande, nationell församlingsrörelse.

 

Radio har en stark ställning i Malibefolkningens vardag: mindre än var tredje invånare kan inte läsa eller skriva och därmed blir den talade kommunikationen viktigare än det som skrivs.  Under några dagar reste vi runt i Mali och mötte massor av människor som fått sin första kontakt med Jesus via radion. Dessa kontakter kopplas sedan direkt till lokala pastorer, som undervisar och för människor till personlig tro.

 

  • Idag sänder vi inte på den största stationen i Bamako av ekonomiska skäl, säger Marcus Svedman. Denna FM-kanal når en stor del av huvudstadens två miljoner invånare, men hittills har vi sagt nej på grund av att vi saknar pengar till en sådan utökning. Nu vill vi gärna satsa också på den stationen också för att vi ska nå längre.
  • Vi sänder också på andra håll i landet, t ex Mopti, Timbuktu och Gao. Där är vi helt beroende av våra nationella medarbetare, eftersom få från västländerna vågar åka till dessa oroliga områden.

Det var i Timbuktu – cirka 100 mil norr om huvudstaden Bamako – som svensken Johan Gustavsson blev kidnappad, och satt sedan fången i över fem år innan han släpptes.

 

  • Vi behöver utöka produktion och uppföljning i landet för att klara kvalitet och programutveckling när lyssnarfrekvensen stiger, säger Marcus Svedman. Satsar vi en halv miljon kronor extra per år kan vi utvidga radiolyssnandet rejält.
  • Frågan är om det finns så många muslimska länder som både tillåter kristen påverkan i sina radiokanaler – och samtidigt har en hyfsat organiserad lokal församlingsrörelse, som kan ta hand om frukten. Vi behöver arbeta medan det är möjligt, säger Marcus Svedman.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.