I det lilla klassrummet i Guwahati är det nästan 35 grader varmt och luftfuktigheten hög. Det är första dagen på vår träning av pastorer i Assam, nordöstra Indien. 10 pastorer som också leder andra pastorer i sina nätverk. Tillsammans tränar de regelbundet 850 pastorer i den här delen av Indien. Alla med visionen att plantera nya församlingar i onådda byar. Vi hör berättelser av hur nya grupper startas och hur visionen att se rörelser av lärjungar och församlingar växer. Trots Indiens enorma utmaningar så växer min tro på att vi faktiskt kan göra en skillnad.

När Jesus sa att vi skulle göra alla folk till lärjungar (Matt 28:18-20) så var det inte tänkt som ett omöjligt uppdrag. Något för oss att pyssla med i all evighet. Nej, hans förtroende för oss är att vi med hjälp av den helige Ande (Apg 1:8) ska fullfölja jobbet. Samtidigt som statistiken på de minst nådda är överväldigade och behoven enorma så kan vi konstatera att evangeliet på många ställen når fram. Nya människor blir frälsta varje dag, människor blir döpta och församlingar startas. Hjälpen når fram. Vi gör skillnad. Folk utan Jesus upptäcker Jesus.

Mwani folket är en onådd folkgrupp i nordöstra Mocambique till vilka vi sänder radio. Ett arbete som har pågått länge men vi börjar nu se resultat. Det rapporteras om att minst 400 Mwanis nu studerar i bibelupptäckargrupper. Från Turkiet hör vi att responsen ökar från vår social media kampanj och de första två har blivit frälsta. Vår medarbetare i Bhutan vittnar om att 6 nya husförsamlingar startats den senaste tiden och människor upplever förvandling och mirakler i sina liv. I hela vårt arbete har under perioden januari till april i år 179 nya församlingar startats och vi räknar ca 2400 aktiva bibelupptäckargrupper. Så det händer. Vi når de minst nådda.

Tillsammans med församlingar mobiliserar vi nu för att nå längre och nå fler folk som idag är utan kunskapen om Jesus. Människor som lever utan privilegiet att ens fått höra budskapet en enda gång. De lever utan en kyrka och ofta utan en bibel på sitt eget språk. Dessa folk är också bland de mest utsatta och lever utan hopp under svåra omständigheter. Vi når långt och gör mycket men kärleken till Gud och människor motiverar oss att gå lite längre och försöka göra lite mer.

Vi vill uppmuntra dig och din församling att ta nya steg för att engagera er. Vi har identifierat ett antal onådda folkgrupper som vi tillsammans kan nå. Ett första steg är att engagera församlingen i bön. Att ta reda på mer om folket och se vilka konkreta steg ni kan ta. Kanske går det att göra en böneresa. Hör av er till oss för mer information om dessa folk eller om Gud lagt en annan folkgrupp på era hjärtan. Du som regelbundet ger till IBRA vill vi också säga ett stort tack. Det du gör leder till att vi faktiskt når de minst nådda.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.