monk-458491

Way of Life i Bangkok har haft över en miljon elever på sina bibelkurser och sett thailändare komma till tro i fängelser, under lyssnarmöten eller hemma när de lyssnar på radion. Det är ett gammalt IBRA-arbete, men med en längtan att hitta nya sätt att berätta om Jesus på.

– Att vi har sett arbetet växa är bara tack vare Gud! säger Wattanah, Way of Life´s före detta ledare. Gud har sänt människor att bli ett team, folk med ett hjärta för Gud och för arbetet.

– Vi får det ena vittnesbördet efter det andra om hur evangeliets kraft kan förvandla människors liv, säger Wattanah. Det är en välsignelse! ”Normalt” sänder man program på 68 FM-stationer över hela landet men efter en militärkupp, i maj 2014, stängdes alla radiostationer ner av regimen. Man ville rensa bort de som missbrukat radion för politiska syften. Det var ingen religionsfråga för i Thailand är det religionsfrihet. Men efter hand har WoL återfått sändningsmöjligheterna. I december 2014 sände de på totalt 13 FM-stationer, och på tre mellanvågsstationer. Responsen från lyssnarna rör sig runt 500 kontakter i månaden, framför allt är det telefonsamtal. De har ett jourschema för personalen så att det alltid finns folk tillgängliga när någon ringer utanför kontorstiderna.

– Många som hör av sig har problem av olika slag, det handlar ofta om relationer och ekonomi, berättar Wanida. Vi använder alltid Guds ord som ledning i dessa samtal Det som folk ofta frågar är: ”Kan verkligen Gud hjälpa oss?” Där kan vi säga: ”Ja, Gud har ingen begränsning!” säger Wanida med säker röst. Många fattiga är i desperat behov av hjälp så vi brukar berätta om det i radion och uppmana våra lyssnare att ge. Det leder till att lyssnare skickar pengar som vi kan förmedla, eller så skänker de mat, som nu när vi har massor med nudlar i lager som vi ska dela ut. Sedan WoL började erbjuda bibelkorrespondenskurser (1972) har över en miljon personer skrivit in sig på en bibelkurs. Ungefär hälften av dem har avslutat alla kurser (det finns tre för vuxna / två för barn).

– Dessa kurser förvandlar liv! säger Wanida och jag tänker på alla fina vittnesbörd jag fått läsa från WoLs rapporter. Det är speciellt stor efterfrågan i fängelser och på skolor, så vi har speciellt utformade kurser för barn och för fångar.

– För oss är det mycket spännande att få träffa våra lyssnare, säger Wanida och berättar att de åker ut till avlägsna ställen ungefär en gång i månaden och har ett stormöte dit de har bjudit lyssnare och bibelkurselever i trakten. Folk blir så imponerade över att vi tar oss ända dit där de bor! När vi på kontoret träffar Saman som organiserar dessa lyssnarmöten visar han på kartan de platser de varit på. Han kan berätta exakt hur många som var med och hur många som blev frälsta på varje ställe.

– Under 2014 kom 1828 personer på våra tolv möten och av dem blev 180 frälsta! Efter rundvandringen är vi med på deras andakt, en stund med härlig lovsång och bön. Vi förstår verkligen att detta är en viktig del av arbetet.

– WoL är ett andligt arbete! Säger Wattanah. Vi ber en halvtimme varje dag och på fredagar fastar vi och ber i två timmar för att se ett förvandlat Thailand. Thailand är ett land med stora politiska konflikter. Sedan maj 2014 styrs landet av ett militärråd efter en kupp. Men politik är något som WoL inte får blanda in i sina program.

– När det är politiskt kaos i landet och folk har det svårt kan man tänka sig att de inte klarar av att koncentrera sig på att lyssna på oss, säger Wanida. Men vi försöker trots detta sprida hopp och positivism och till vår förvåning så lyssnar folk och tar till sig budskapet! Den stora utmaningen för framtiden för WoL är hur man ska modernisera sin kommunikation och nå ungdomar i storstaden Bangkok. De välkomnar IBRAs Key City-initiativ Wanida och Saman deltog i den workshop om detta som hölls i staden i höstas.

– Unga i stan är inte så intresserade av radio och skrivna bibelkurser, konstaterar Wanida. De är mer intresserade av ny media och använder helt nya kommunikationskanaler. Vi måste absolut lägga upp en strategi för framtiden hur vi ska använda dessa, säger Wanida.

 

 

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.