Fredagsbönen: ”Din bön kan befria de fångna”

Fredagsbönen: ”Din bön kan befria de fångna”

Allt missionsarbete behöver inneslutas i bön. Men för att vara konkret i vår bön måste vi ha insikt i de andliga realiteterna på den plats vår förbön gäller. Historia, religion, traditioner och människornas andliga aktiviteter idag är något av det vi bör känna till...

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Säg Ja nu och ge en gåva. Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.