Varför behöver man en kyrkobyggnad? Vi har ställt frågan till dem som jobbar i den muslimska kontexten längs swahilikusten och även om de är tydliga med att församlingen i sig inte är beroende av en byggnad är en synlig kyrka ändå viktig. 

George Mwita som är generalsekreterare på FPCT (Tanzanias pingstsamfund) förklarar att rent kulturmässigt vill man gärna veta var specifika mötesplatser ligger och utan en sådan plats för de kristna sprids de lätt för vinden. 

Dessutom ägnar andra religioner längs med kusten specifika påkostade platser för att tillbe och när de kristna samlas i en kyrka som knappt håller dem skyddade från regnet eller enbart under ett träd reagerar de negativt mot en Gud som inte är värd mer än så 

Norr om Tanga ligger Mkinga kommun med sina 120 000 invånare. Här finns en liten grupp troende på 23 stycken men i övrigt räknar man att 99 procent av folkgrupperna är onådda, främst av dem DigofolketMyndigheterna satsar stort på att utveckla och bygga upp huvudorten Mkinga, som idag inte är mycket mer än en by. Man vill bygga utbildningscenter här och då det även är ett säte föden statliga aktiviteten i kommunen är det en mycket strategisk plats att satsa på 

FPCTs församling i Tanga som ansvarar för missionen i MuhezaMkingaPangani och Tanga stad ser att de nu har chansen att vara tidigt ute med att köpa mer mark medan samhället är under uppbyggnad och tomterna fortfarande är billiga. Man har redan lyckats köpa in en del mark på olika ställen i Tanga region men kyrkobyggnader står halvfärdiga eller saknas fortfarande helt på tomterna och man har inte de ekonomiska förutsättningarna som behövs.  

Den lokala församlingsrörelsen brinner för att nå ut till kusten men ett annat behov som de själva uttrycker är att de behöver mer träning. Man behöver utbildning i hur man jobbar tvärkulturellt på bästa sätt för att nå de muslimska folkgrupperna och de största behoven har man identifierat i Pangani och Mkinga 

Ett samarbete mellan våra nordiska länder och de lokala församlingarna skulle ge möjlighet till att resa upp kraftfulla församlingar som kan nå djupare in till de delar av befolkningen som nu är onådd. Vår gemensamma övertygelse och dröm är att vi i framtiden inte skall behöva klassificera detta område som onått längre.  

Vill du vara med och bidra till att kyrkor kan byggas och träning genomföras  Swahilikusten?

  • Ge 70 kronor så betalar du för en cementsäck  
  • Ge 150 kronor så betalar du för ett plåttak  
  • Ge 500 kronor så betalar du för ledarträning för en elev  

Swisha till 9000761 och märk din gåva ”det växer” eller använd plusgiro 90 00 76-1.

Stort tack för din gåva!

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.