Media har utvecklats snabbt och kraftfullt. På bara några årtionden har stora delar av mänskligheten fått helt nya beteendemönster. Vi påverkas i allt större grad av den informationen som vi nås av, kanske köper vi en produkt som vi sett någon tipsa om eller så anpassar vi planerade aktiviteter efter väderleksrapporter.

Media är dock ingenting nytt. I tusentals år har människan kommunicerat med olika mediekanalers hjälp – bibeln är ett exempel. I och med den industriella revolutionen på 1800-talet började tidningar produceras och distribueras i större omfattning än tidigare. Några decennier senare, under 1950-talet, var fortfarande tidningen en stor mediekanal men nu hade även andra kanaler som radio och telefoni tillkommit. Det var under detta årtionde som IBRA grundades. Vårt vad har alltid varit detsamma – att berätta för världens onådda folk om Jesus. Vårt hur har dock förändrats i takt med att medielandskapet skiftat. Vi vill helt enkelt kommunicera via de plattformar som människor använder. Till en början var radion vårt främsta kommunikationsmedel, idag använder vi olika typer av kanaler för att sprida vårt budskap. Media är idag ett redskap som erbjuder många lösningar beroende på målgrupp och var i världen vi arbetar. 

Fortfarande i Afrika så är radion vårt dominerande redskap för att nå människor. Längs Afrikas östkust, det vi kallar Swahilikusten, sänder vi program på nio stationer. I Sahelområdet finns vi på inte mindre än 120 kanaler. I andra delar av Afrika är sociala media det mest effektiva. I Turkiet finns vi sedan 2008 på satellitkanalen Kanal Hayat som sänder över hela det turkiska bältet samtidigt som vi utvecklar nya sociala mediastrategier för att stötta församlingsplantering i östra Turkiet. I Mellanöstern är det sedan många år olika sociala medier som dominerar.

Resan från kortvågsradio till social media är fascinerande. Tekniken förändras snabbt och med det också människors beteende. Vi är inte längre bara lyssnare eller konsumenter utan vi är också producenter av olika innehåll som läggs ut på egna kanaler. Dom flesta av oss har potentialen att bara idag nå tusentals människor med endast våra egna mobiltelefoner. Detta har öppnat en enorm möjlighet att sprida budskapet om Jesus. Överallt, snabbt och relativt enkelt. Det understryker vikten av det som är IBRAs hjärtefrågor; vad är det vi delar, och vad händer när människor visar intresse för vårt innehåll? Media är bara ett verktyg. Vårt uppdrag och vår passion är att människor hittar till en relation med Jesus. Därför vill vi också göra allt för att utveckla vår mediakompetens för att om möjligt nå fler människor lite längre bort. Vi vill under de kommande åren koppla närmare med svenska församlingar där det idag finns många med mediakunskap och erfarenhet. Vi tror att det finns många i våra församlingar som har hjärta för mission och som har fått gåvor och kunnande inom media. Människor som kan vara beredda att göra kortare insatser för att möta olika behov av media utveckling där vi finns i världen.  

Om någon för 50 år sedan hade fått veta hur medielandskapet ser ut idag, då hade de nog haft svårt att ta in informationen. På samma sätt kan vi ana att vi skulle reagera om vi redan nu kunde få veta hur det kommer se ut 50 år framåt. Vi vet dock att vi kommer fortsätta utveckla och anpassa IBRAs arbete utefter de möjligheter som ges. Det viktiga för oss är inte hur, utan vad vi gör – når öppna hjärtan i slutna länder. 

Med media som verktyg

Evangeliet måste finnas tillgängligt på de ställen där människor finns, och just därför använder vi media som verktyg för att nå världens onådda folk. Gutenbergs boktryckarkonst gjorde det möjligt för kyrkan att börja massproducera biblar, det nya medielandskapet gör det möjligt för oss att idag nå praktiskt taget varenda människa med några få knapptryck. Tillsammans når vi öppna hjärtan i slutna länder – till jordens yttersta gräns.

Vårt uppdrag och vår passion är att människor hittar till en relation med Jesus. Därför använder vi media för att nå så många som möjligt med budskapet om Jesus och därför vill vi också göra allt för att utveckla vår mediakompetens för att om möjligt nå fler.

100 kr

en bibel att ge ut till den som vill veta mer 

300 kr

en halvtimmes radiosändning i en storstad

600 kr

sponsra en kampanj på sociala medier

SWISH 9000761

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.