Maria Levander 2014

  • Vad får ditt hjärta att banka extra slag, vad brinner du för?

Jag blir alltid väldigt berörd när personer som varit aktiva motståndare till kristen tro eller kristna själva får möta Jesus.

  •  Hur kommer det sig att du arbetar för IBRA?

Redan som barn drömde jag om att bli missionär, men när jag som tonåring bestämde mig för att bli journalist trodde jag att den kombinationen var omöjlig. MEN efter att ha pluggat journalistik och tv-produktion insåg jag att media kan användas just för att berätta om Jesus. Det ledde bland annat till att jag jobbade med kristna tv-produktioner i Europa och produktion/undervisning i Afrika och Mellanöstern. Så kom jag i kontakt med IBRAs lokala partner. Sedan 2008 jobbar jag med kommunikation på IBRAs huvudkontor i Sverige.

  •  När upplevde du senast ett tillfälle då du kände att det verkligen är värt allt slit och engagemang?

Strax innan påsk var jag i Turkiet och träffade flera personer vars liv verkligen blivit totalt förvandlade sedan de mött Jesus. Ett möte som särskilt berörde mig var med 25-årige Ahmet. Han hade varit djupt deprimerad och sjuk och sedan tagit emot Jesus. Idag är han en strålande glad människa. En lycklig story. Men den blev ännu starkare när han beskrev hur hans egna föräldrar bönat, gråtit och bett honom att lämna tron på Jesus, eftersom det dragit skam över deras familj. Jag anar vilken livsförvandling han genomgått när han vägrar att lämna Jesus, trots att det innebär att de föräldrar han älskar känner sig svikna. När Ahmet berättar om att hans första kontakt med en troende är genom det arbete vi stöttar – då tänker jag att det verkligen är värt att jobba för IBRA.

  •  Hur har din bild av arbetet förändrats under din tid på IBRA?

Jag har förstått att bara några ord på radion eller teven kan räcka för att trigga igång en kedja av händelser som leder till att en människa kommer till tro på Jesus. Men jag har också insett hur viktigt det är att det finns människor ”after media” som är beredda att coacha och stötta de nytroende.

  • Varför ska man stötta IBRA?

För deras skull som aldrig har träffat någon kristen som kan berätta om Jesus, eller som bor på ett ställe där det inte finns någon kyrka. De kan hitta en hemsida, eller få in ett radio- eller tv-program som IBRA producerat och genom det få kontakt med troende människor. IBRA jobbar ”hela vägen”, det vill säga vi erbjuder en sökande människa en personlig kontakt som kan leda till en gemenskap med andra sökare och troende.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.