Fredagsbön: ”Aktiv bön ger tillväxtkraft!”

Vad får lärjungarörelser att växa? Flera saker bidrar, visar en aktuell undersökning. Men den tydligaste gemensamma nämnaren för framgång är ett aktivt bönearbete. Vem drömmer inte om framgång? Ta nästan vilken verksamhet som helst, och svaret kommer att vara detsamma: Ja, vill vill ha framgång, se utveckling och expansion. Vad innebär då framgång för Guds

Läs vidare →

Fredagsbön för världen!

I ett samarbete mellan IBRA och tidningen Världen idag kommer tidningen varje vecka, från oktober, att publicera ett inslag kallat ”Fredagsbönen”. Då vi tror att strategisk bön är nyckeln till framgång vill vi nu inspirera till förbön för världen och missionsuppdraget. IBRA s medarbetare kommer att, utifrån sina erfarenheter och kontaktnät, sätta fokus på nuläget och uppmana till bön för specifika behov. Vi kommer även publicera detta här

Läs vidare →